Ji-King

Get Adobe Flash player

A VÁLTOZÁS SZENT KÖNYVE

A Ji King a kínai hagyományban azon a helyen áll, mint nálunk a Biblia. Arra tanít, hogyan kell bölcsen élni. A Ji jelentése: „Változás, Baj, Gond, Könnyűség, Nyugalom”. Ji King jelentése: a VÁLTOZÁS, BAJ, KÖNNYŰSÉG, GOND ÉS NYUGALOM KÖNYVE

A kínai azt mondja, nincs más, csak változás. Az élet egy út, amelyen látszólag két irány van: a múltad a jeleneden át a jövőd felé visz. S a jövőd a jeleneden át húz magához - a múltaddal együtt. 

Válaszd a sorsod útját!

Egész lényedbe bele van írva a sorsod, rajtad áll, hogy megvalósítod-e. Életünk drámáját saját magunk alkotjuk. Sok-sok múltbeli tapasztalat alapján teremtünk jellemet, sorsot, eljövendő próbatételeket magunknak. Többféle lehetséges jövőnk van, melyek közül mi magunk választunk. Utat választhatunk, minden más determinált. 


A Ji-king jósol, de nem azt mondja meg, hogy mi lesz veled, 

hanem azt, hogy mit tégy, hogy ami lesz, az jó legyen.

A Ji-king lényegét jól érzékelteti az evangéliumi mondat, amikor Jézus jövőt választ, s azt mondja: „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, Atyám!”


Jin és jang

A világon minden a jin és jang drámájából áll, így a Ji King is ezen alapszik. 

A Jin befogad, elfogad, passzív, magába ölel, hagyja, hogy irányítsák, hogy vezessék a táncban. Odaadó, érlelő, türelmes, várakozó - létrehozza, amit a Jang akar. Harcban a Jiné a második szándék, mindig csak hátrál és válaszol: abból él, hogy ellenfele hibát vét, s a támadásban „túl akarja”magát. A Jin a védekezés zsenije. A Nőiség szerepe a világban. Ha a Jin „túlhabzik”, lusta lesz, gyenge, gyáva, akarattalan, tehetetlen, anyagias, félős, szorongó és kiszolgáltatott... Olyan, mintha nem is lenne.

A Jang kezdeményez, irányít, vezet, akar, teremt, meghatároz, aktív, pozitív, előremegy és centrifugálisan szétterjed, ő vezet a táncban. Harcban a Jangé az első szándék, a támadás, a lerohanás, az önakarat érvényesítése. A férfi szerepe a világban. Ha a Jang „túlhabzik”, agresszív lesz, konok, önfejű, akaratos, durva, gátlástalan, öntelt .. Nagyon van.

A két őserőnek a titka az, hogy egymással állandóan birkóznak, illetve külön-külön önmagukban is átváltoznak. Az átváltozásnak az a törvénye, hogy a jelenségek egy bizonyos fokon túl önmaguk ellentétébe csapnak át. A túl férfias férfi elkezd feminin tulajdonságokat mutatni, a túl nőies nő agresszív, uralkodó hisztériát tanúsítani.  

 A gyáva ember szorult helyzetében hirtelen vakmerően kitör, a rendíthetetlen hős váratlanul sírógörcsöt kap, s egy látszólag jelentéktelen helyzetben összeroppan. Aki idáig „túlnyerte” magát, elveszti a csatát; sikere csúcsán összeomlik, alkoholista lesz, tönkremegy. Az átcsapás nemcsak bukást okoz, de gyakran betegséget, halált is. A túlszáguldó életét ágyhoz köti, tolószékhez, vagy mankókhoz: innen kezdve át kell élnie a türelmet s a kiszolgáltatottságot. Ugyanakkor a túl lassú, passzív életet fölkavarhatja, válásra, önállóságra, lázadásra készteti. 

Lényegében ez a karma törvénye; működése sokszor nem egy életen belül, hanem új és új inkarnációk fényes és árnyékos partjain zajlik. Egy „túl Jang” életet gyakran „Jin” élet követ, s ha ez is túlzottá válik, megint csak egy új „Jang” élet tudja kiegyenlíteni. Például egy túl gőgös, hatalmaskodó életet kiszolgáltatott szolgasors követhet, s ha ebben túlhabzik a megalázottság keserve, átbillent megint a bosszúvággyal teli gőg oldalára. Nehéz elérni, hogy ne essünk át a ló túloldalára. 
Egy vágy, akarat, szerelem vagy munka beteljesülésének jelképe a Ji-kingben a „majdnem teli Hold”, vagyis olyan állapot, mely megáll egy icipicivel a csúcs előtt. Nem csap át, nem lép föl egészen a csúcsra - mert abban a pillanatban lezuhan, mint ahogyan a telihold és a déli nap is sötétedik.

64 jósjel, 64 drámai helyzet, 64 jótanács 

A 64 jósjel a világdrámának a 64 felvonását is jelenti, azaz a teremtéstől a beteljesülésig tartó folyamat ciklusait. Egész életed nem más, mint ezeknek a jósjeleknek az egymásba alakuló végtelen sorozata. Egy létdrámából ha kilépsz, belépsz egy másikba, a minták egymásba alakulnak.

Ha éppen egy Jang korszak előtt állsz,  a Jóskönyv aktivitásra bíztat, lépj a tettek mezejére, cselekedj, vállalkozz. Ha azt látja, hogy Jin korszak előtt állsz, óva int attól, hogy kezdeményezz, akarj vagy irányíts. Azt tanácsolja, hogy várj, maradj csöndben, vonulj vissza, vagy éppenséggel kövess egy olyan akaratot, amely arra érdemes.


Az élet művészetének a célja: középen maradni. 

Ez Buddha és Lao-Ce stratégiájának lényege. 


A Ji King-től kérdezni lehet - s ő válaszol, mint egy élő mester. A kérdés pedig százezerféle lehet, mégis mindig egy: „Itt és most ez a gondom. Mitévő legyek?” 

A válasz azonban csak az előtt tárul fel, aki megérti az üzenetet, akinek „füle van a hallásra”. „Ha nem vagy még igaz ember, értelme úgyse nyilvánul meg előtted.” Írja a könyv. 

Aki a Ji-Kinget beépíti mindennapi életébe, az „segítő szellemet” kap, és kifejezetten úgy érzi, mintha egy bölcs mesterrel beszélgetne. Ezzel elindul a spirituális fejlődésnek nehéz, de gyönyörűséges útján, ahol végül bölccsé válhat.