Ji-King

Get Adobe Flash player

Jósjelek

1. TEREMTŐ - CSIEN

 Képjel: 6 jang vonás, a Nap éltető ereje felszárítja a párát. A földből kibújnak a hajtások.

 

Jelentés: Ha ezt a jelet dobod, teremtővé, ma úgy mondjuk, kreatívvá válsz. Akadály nem téríthet el, a jövő a tiéd, megvalósítod, de nem hamar, ezért légy kitartó. A teremtésnek át kell menni a „kezdet”, a „beérés” és az „aratás” fázisán, s így bontakozik ki a jóslat „üdvös” jelentése. Üdvös csakis az a teremtés lehet, amelyet az ember nem önzésből, önmaga hasznára, hanem Isten dicsőségére hoz létre. A Teremtő taktikája a vu vei, a „nem cselekvés”. Ez azt jelenti, hogy az egónk félreáll, s mindazt, ami történik, egy magasabb akarat általunk s velünk hajtja végre.

 

2. BEFOGADÓ - KUN

Képjel: 6 jin vonás, a Föld, a terület, a tér jele.

 

Jelentés: A jósjel azt tanácsolja: ne menj a saját fejed után, inkább az intuíciódra hallgass, mint az eszedre. Ne törj az élre, ne akarj irányítani, légy türelmes, egyszerű, szívós és józan. Bízz az ihletedben! Minél odaadóbb vagy, annál eredményesebb. A jósjel lényege, hogy valami olyasmit kell követned, amit nem ismersz, de bízol benne. A magasrendű itt úgy halad, hogy először összezavarodik, s aztán beteljesedik.

 

3. KEZDETI NEHÉZSÉGEK (csírázás) - CSUN

 Képjel: Egy zsenge fűszál küzdelmesen kibújik a föld alól.

 

Jelentés: csírázás, növekedés, virágzás után beérik a törekvések édes gyümölcse. Ez a folyamat hosszú lesz, mert átmegy mind a négy fázison. Ez egy próbatétel is, cselekedj Isten nevében. Minden üdvös tett áldozatból született. A kezdet azért nehéz, mert nagy ellenállást kell legyőznöd. Aki fölfelé él, azt a bajok, gondok, nehézségek, küzdelmek erősítik. Aki lefelé él, azt ugyanezek gyengítik és összemorzsolják. Élj fölfelé! A jósjel azt tanácsolja: ne a távoli céljaiddal foglalkozz, hanem küzdj meg a jeleneddel. Hallgass a jó tanácsokra, s fogadd el a segítséget! A jósjel biztató, az üdvös eredmény csak akkor marad el, ha megriadsz a nehézségektől, ha önsajnáló módon gyengének véled magad, s főleg ha szétszórt vagy, s átengeded magad a zűrzavarnak.

 

4. ÉRETLENSÉG - MENG

Képjel: Zsenge kúszónövény, amely elrejt, beborít valamit.

 

Jelentés: A helyzet zűrzavaros, de csakis azért, mert nem érted. Olyasmit kell megoldanod, amit nem ismersz még, amihez nincs még tapasztalatod. A feladat új: éretlen vagy még hozzá, mint gyermek az élethez. A megoldás kulcsa: a megértés. Ha megismered, meg is oldod, sikeresen. Ha nem - elrontod. A helyzet egyetlen valóságos veszélyt rejt magában: ha azt hiszed, hogy érted, holott nem érted! Akit a tudatlanság homálya borít, ki van szolgáltatva a bajnak, szeszélynek, zűrzavarnak, tapogatva halad a homályban s hibát hibára halmoz. Bármit kérdeztél is, a válasz most az: először értsd meg a problémádat, s utána megoldhatod!

 

5. VÁRAKOZÁS - HSZÜ

Képjel: Ősi, mágikus esőcsináló szertartás

 

Jelentés: A kép olyan helyzetet ábrázol, amikor esőre lenne szükség - de a sűrű fellegek még csak gyülekeznek. A Szükség erős, a „Kell!” feszít - de késik a beteljesülés. Akadályok vannak előtte, még nem értek meg a feltételei, várnod kell. A kivárás titka: a türelem. Tégy meg mindent, ami erődből telik - s a beteljesülést bízd rá az Univerzális Gondviselés hatalmára. Az ember, „aki még nem nőtt fel”, türelmetlen, az Igaz Ember azonban derűsen várakozik. Ami a miénk, megkapjuk idejében, amit nem kapunk meg, nem a miénk.

 

6. VISZÁLY - SZUNG

Képjel: Peres száj és nyilvánosság. De még inkább: a száj a világba kiált - s mellette a meghasonlás képe.

 

Jelentés: A helyzet, amelyben benne vagy, vagy épp most mész bele, drámai, amelyben ellentétes nézetek (érdekek) csapnak össze. A Ji-king azt mondja, hogy valódi viszály csak egyetlen van: az önmagunkkal való belháború, a kétség. Amikor hiszed is, nem is, akarod is, nem is, amikor lelked mélyén nem értesz egyet magaddal. A tudat s a tudattalan közötti viszály, az egó viszálya a Felsőbbrendű Énnel. A Ji-king azt mondja: Csung! Térj vissza a Középpontodba, az Egységbe! És óvakodj „végigvinni a csatádat”, mert a végén - akár nyersz, akár vesztesz - csakis baj vár rád, s örökössé teszed a viszálykodást. „A tao révén - mondja a bölcs - minden ellentmondás egymásba hatol és eggyé lesz.”A viszályt elsősorban a saját fejedben kell megoldani. Ha te „együtt vagy önmagaddal”, a külső viszályt már könnyű rendezni. A Jósjel azt mondja: a legrosszabb, ha a viszályt agresszióval akarod megoldani. Most semmit se kezdj, mert túlságosan sok az ellentmondás. Várd ki a jobb időket s légy kész a kiegyezésre. A Ji-king azt tanácsolja, ne menj bele a viszályba, vagy ha már belekerültél, minél hamarabb gyere ki belőle. A Szung óvatosságra int: fontold meg, kikkel társulsz, mit tervezel, mire szerződsz és hogyan! Vizsgáld meg „igazadat”. Ha viszályba kergető, izgága, konok „igazság”, tudd, hogy van ennél bölcsebb igazságod is.

 

7. SEREG - SI

Képjel: Sokaság gyülekezik a középpont köré

 

Jelentés: Rendet kell teremteni a zűrzavarból, mert a kihívásnak nem tudunk megfelelni. Az élet: küzdelem, s a küzdelmet győztesen megvívni csakis összeszedett lélekkel, szervezett erőkkel s jó taktikával lehet. A zűrzavar lehet bennünk, rajtunk kívül vagy mindkét helyen. A jósjel arról szól, hogy kihívás, feladat előtt állsz. Erős, látó lényedre van most szükséged, benső „kapitányodra”, aki kitartással és eréllyel életedet megszervezi. Látnod kell a jövőbeli célt, s ezt tudnod kell másokkal is láttatni. Erőre és bölcsességre is van szükség, hogy embereid szívét s a küzdelem titkát minden helyzetben ismerd. Igazi vezér az, aki ódzkodik a csatától, de ha megtámadják, verhetetlen. Békés, szigora értő és mértéket ismerő, és hallgatnak rá, mert sikerült mindenkivel megértetnie (megéreztetnie), hogy jót akar. A jel néha csak arra szólít fel: szedd össze magad! Ilyenkor a „sokaság” lelkünk sokféle hangját jelenti, a fejünkben lévő zűrzavart. De sokkal gyakrabban azt üzeni: kihívás előtt állsz, amelynek meg kell felelned! Hozd rendbe magad! A győzelem nem biztos - a Ji-kingben semmi sem „biztos”, mert tőled függ -, de lehetőséged van rá!

 

8. ÖSSZETARTÁS - PI

Képjel: két értelmezése van. Az egyik: ketten, mint egy táncban, összetartanak. A másik: valaki megáll, körülnéz és vizsgálódik. Összehasonlít.

 

Jelentés: Ennek a jósjelnek a feladata, megtalálni azokat, akikkel össze tudsz hangolódni, akikkel az élet tengerén biztonságosan tudsz hajózni. A jósjelben alul van a Föld s felül a Víz, melyen hajózni nem veszélytelen: a víz mély. Másodszor pedig: a biztonságos hajózás feltétele nemcsak az odaadó legénység, hanem a bölcs, erős, bajban is kitartó Kapitány. (Ez a jel 5. vonása.) Van-e centrumod? Ha van, köréd gyűlnek, ha nincs, te igyekezz olyan, lelkileg rokon társakat találni, akiket nemcsak a vonzás-taszítás, hanem valami központi „rendező” hozott össze. Az összetartozás alakulóban van. Talán alkalmassá válsz rá. Csak ha magadat szereted, szerethetnek meg mások is. Csak ha magadat megtaláltad, találhatnak meg mások is. Elsősorban tehát magaddal kell „összetartanod”. Másokkal már könnyebb, mert a benső harmóniának erős a vonzereje. Az erőshöz szívesen csatlakoznak, a gyengétől ösztönösen menekül mindenki. Az összehangolódásnak ideje van, mint egy koncertnél: a későn jövőket már nem engedik be.

 

9. A KICSI ÖSSZEGYŰJTÉSE – HSZIAO HSZÜ

Képjel: A Kicsiny - és a termékeny Föld, amely a folyó iszapjából gyűlt össze.

 

Jelentés: A „Hszü” összegyűjtést, megszelídítést jelent. Amit szelídíteni kell, az a nagyravágyás, az ambíció, a „Mindent azonnal akarok!”. A cél már előtted lebeg - de nem oly közel, ahogy szeretnéd. Először magadnak s a körülményeidnek kell alkalmassá válni rá. Légy szelíd, óvatos, alkalmazkodó! Tanács: Óvakodj erőd alkalmazásától, mert az most úgyis csak agresszió és durvaság lenne, vagy még inkább: hisztéria! Tanulj alázatot! A „Hszü” másik jelentése: összegyűjtés. Sok kicsiből lesz a sok, szorgalomból és látszólag jelentéktelen részletekből. „A legnagyobb út is egy lépéssel indul” - mondja a bölcs. Becsüld meg a kicsit! Tanuld meg: nemcsak a benső, szellemi - hanem a külső, formai is lényeges! Haladj lépésről lépésre! Taktikád lágy legyen, ne kemény! Ez az előkészület ideje. Meg kell érni mindenre.

 

10. ÓVATOS HALADÁS - LÜ

Képjel: Valaki cipőben óvatos lépteket tesz

 

Jelentés: Sorsod útján haladsz, lépésről lépésre beteljesítesz valamit. „Lü” valaha egy pár cipőt jelentett, amelyben az ember magasabb céljai felé „lépkedett”. De hogyan? Ebből a jósjelből született az „udvariasság” fogalma. Ez azt jelentette, hogy mindenkinek van egy „udvara”, amelybe nem gázolok bele. Tapintatos vagyok, tisztelem a másik ember társadalmi s emberi rangját; nem akarom kitúrni, nem akarok a helyére ülni, nem akarok a tigris „farkára lépni”,          s nemcsak azért nem, mert félek tőle, hanem azért sem, mert tisztelem. Légy óvatos, tapintatos, tisztelettudó. Manapság ritka az a benső meggyőződés, hogy valakire nem azért nézek föl, mert társadalmilag magasabban áll, vagy több pénze van, hanem azért, mert emberi szellemi értékét többre tartom, mint a magamét. Követni valakit csak ebből a szemléletből szabad! Feltéve, ha több akarsz lenni s értékesebb. Ha csak karriert akarsz csinálni, akkor - a Ji-king szerint - a „tigris farkára lépsz, s megharap” - mert nem magasabb értékeket képviselsz, hanem pöffeteg egódat, s ez csúnya karmát vonz magához. A világ rendjét csak ideig-óráig lehet földúlni: van egy öntisztuló törvénye, amely mélybe rántja a felkapaszkodókat.

 

11. VIRÁGZÁS (HARMÓNIA) – TAI

Képjel: Ember úszik az Örök Változás folyamában. Harmóniában a Taóval.

 

Jelentés: Lassan minden kivirágzik. Amikor a Teremtő és a Befogadó harmóniába kerülnek egymással, az élet minden területén megjelennek az áldás jelei: a bőség, a béke, a teljesedés, a jólét, az eredmény, a jó közérzet. Áldás akkor van bárkin, amikor harmóniába jut Isten akaratával. Ilyenkor nem küzdünk a „sodrással”, hanem belesimulunk, együtt úszunk vele. Harmónia az, amikor tetteinket segíti az isteni Erő, a szellemi világ - sőt, ilyenkor még az embervilág sem ellenséges. Az ősi Kínában a virágzás a jólét és a csendes béke nyugalmát jelentette. Tai azt jelenti, hogy most „együtt vagy magaddal”, tudattalanod a tudatoddal. Egód fokozatosan hátrább szorul, nem követel, nem sóvárog, hagyja, hogy megkapd végre azt, amit valóban megérdemelsz. Első örömödben azt hiszed, hogy „maguktól” teljesednek a terveid - könnyű ebben az erőtérben ellustulni vagy megrészegedni! A vonások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a harmónián is dolgozni kell! A békét meg kell óvni, a harmónia állapotát újra és újra meg kell teremtenünk. Benső harmóniád emberi kapcsolataidban is visszatükröződik. A harmonikus személyiség puszta jelenléte is tisztít, rendez, gyógyít és teremt. Lehet, hogy valami új indul életedben. Az is lehet, hogy új szövetségeseket találsz. Nemcsak belül, kívül is serkentő körülményekkel találkozol.

 

12. MEGREKEDÉS (DISZHARMÓNIA) - PI

Képjel: Egy száj azt mondja: „Nem!”

 

Jelentés: A Pi az előző jósjel, a Tai ellentéte. A Tai a virágzó, termékeny, harmonikus igen, a Pi a pangó terméketlen, diszharmonikus nem. A két kua - Ég és Föld - eltávolodnak egymástól. Ilyenkor a dolgok megrekednek, megállnak és rohadni kezdenek. Ilyenkor semmi sem megy, ami üdvös, nemes és jó. Az Igaz Embernek ez próbatétel. Egyetlen feladatod most nem álmaid, terveid, elképzeléseid megvalósítása, hanem az, hogy megóvd magad a hited, erőd elvesztésétől, a lealacsonyodástól, a lezülléstől, a megvesztegetéstől, megvehetőségtől. A helyzet most nem az emberségnek kedvez. Ha most érvényesülni akarsz, később nagyon megbánod. Az ördögnek kellene eladnod a lelkedet. Inkább várj! Ha lehet, olyanokkal keress kapcsolatot, akik szintén emberségük megőrzésére rendezkedtek be - és a fennálló világ „rendjével” semmiféle közösséget nem vállalnak. A kínai „fei zsen”-nek, és a „pi”-nek is ez a jelentése: „rossz, gonosz, aljas, boldogtalan”. A Pi idején a sötétség uralkodik. Nem szabad megszokni s nem szabad túlságosan alkalmazkodni hozzá, mert a sötétség elmúlik. Várd ki, amíg a légkör megváltozik. Addig ezt a kínai közmondást ismételgesd: „Pi zsi Tai lai!” „Szerencsétlenségből jön az áldás, megrekedésből jön a virágzás.”

 

13. EMBERI KÖZÖSSÉG – TUNG ZSEN

Képjel: Száj egy házban, tető alatt. Ez a szótlan egyetértés jele. S az „ember” képe. Magyarul egy falu „lélekszámáról” beszélünk - kínaiul a „szájak” számáról. Innen a közösség eszméje.

 

Jelentés: Ez a jósjel azt üzeni, hogy sorsfeladatodat másokkal együtt kell megoldanod, közös a cél. Össze kell jönnötök egymással, harmonikusan. Ha ez sikerül, erőtök összegződik, s a legmerészebb vállalkozásotok is eredményes lesz. A harmónia megteremtésének első titka: fel kell ismerni, mi az, ami bennetek közös. Mi az, ami hasonló vagy ugyanolyan, lelkileg vagy eszmeileg rokon. Ez lesz az a pont, ahol egymásra rezonáltok, ahol egymás erejét megsokszorozzátok, s ez lesz az, ahová diszharmónia vagy a kezdődő széthúzás esetén vissza lehet menekülni. Ha nincs közös szellemiség, nem jön létre igazi közösség. A másik titok úgy hangzik: „Ég együtt a Tűzzel”: ez az emberi közösség képe, vagyis az Egység másik titka a sokféleség. Ahol egyformák vagyunk, ott erősek leszünk; ahol sokfélék, ott gazdagok. A lélektani cél: benső egységünk megteremtése. E jelben ingerlékenyebb, indulatosabb, hisztérikusabb az ember. A sok Jang erőt csakis az önismeret fénye tudja megszervezni. Semmit se „ösztönösen”, mindent „tudatosan”! A lélek erőit a fölismert életcélok összefogják. Akinek nincs célja: széthullik. De életcélja mindig, mindenkinek van: legfeljebb nem tud róla.

 

14. NAGY ARATÁS – TA JOU

Képjel: A „Nagy” jele, s mellette egy kéz, amely meg akarja fogni a Holdat.

 

Jelentés: Ez a nagy aratás ideje. Nagy tettek, nagy eredmények, nagy energiák, nagy „birtoklás”, bőség; valóra válása mindannak, ami beérett. Alul az Ég ereje, felül a Tűz értelmes fénye: a hatalmas erő itt tudatosan, összeszedetten tör célja felé, s el is éri azt. Manapság a „Jou” azt jelenti: „bírni, birtokolni, lenni” - de ősi értelemben azzal a figyelmeztető jelentéssel is bír: „Ne szálljon a fejedbe a vagyon s a dicsőség - a Holdat nem lehet megfogni!” A ,,Jou” azt is jelenti, hogy „aratás”. Ta Jou pedig azt, hogy NAGY ARATÁS. Ez a nagy siker jele. Titka pedig, hogy az ember alázattal fogadja; nem részegedik meg, ha álmai valóra válnak. A jósjel nem ad tanácsot arra vonatkozólag, hogy hogyan érd el a célodat. Úgy látja, tudod, s van is hozzá elegendő energiád. Az Igaz Ember tudja, hogy az áldás az égből jön, s bár mindent megtesz érte, nem csupán az ő érdeme. A beteljesülés (siker) az önismeret pillanata. Óvakodj a mohóságtól! Most bőséggel kapsz - fogadd alázattal! Légy nyugodt, és ne veszítsd el a tisztánlátásodat!

 

15. SZERÉNYSÉG - CSIEN

Képjel: Egy száj - s egy kéz, amely gabonaszálakat egyesít s választ szét, egyenlően. Jelentése: az ember igazságosan mérlegeli benső dolgait, s ez nyilvánul meg „külső” életében; „Tiszta szívből szól a száj. Annak mutatom magam, aki valóban vagyok.

Jelentés: A „Csien” azt jelenti, hogy szerény, alázatos, éntelen, tiszteletteljes, előzékeny. Bármit kérdeztél, szerénységgel tudod megoldani. „Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb”, mondta Jézus. „Aki megalázza magát, felmagasztaltatik” - ez a kereszténységnek, a taoizmusnak s magának a Ji-kingnek is alaptanítása. A harcművészetben az éntelen ember a szó szoros értelmében legyőzhetetlen! Nemcsak azért, mert tisztán lát, s intuíciója vezérli, de azért is, mert „saját akkumulátora” helyett a Mindenség atomenergiája működteti. A jósjel azt tanácsolja: maradj lent, és föl fogsz emelkedni! Ha fönt vagy, ne ünnepeltesd magad, mindig lépj hátra s lefelé - ha lent vagy, láss mélységes értelmet a szolgálatban. Ismerd és becsüld saját értékeidet - ne légy se szolgalelkű, se önmagad igazságtalan bírája! -és ne várj senkitől elismerést. Ha mégis kapsz: köszönd meg és annyi! A legnagyobb dolgok mind lent, a csöndben, a mélyben, a szótlan, alázatos odaadásban születnek. A szerénység a legnagyobb eredmények szülőanyja.

 

16. LELKESEDÉS (ELŐRELÁTÁS) - JÜ

Képjel: Egy kinyújtott kéz valamit ad s egy táncoló elefánt.

 

Jelentés: Ez az Öröm születése. Minden öröm „felszabadult” öröm - ilyenkor lehullik rólad a félelem, a reménytelenség, a józan „én” szorongva figyelő görcse. Lelkessé válsz, s lelkesítesz. A Jü jelentéséről megoszlik a kínai bölcsek véleménye. Van, aki így érti: Lelkesedés. Öröm. Önfeledtség. Van, aki így: Előrelátás. Felkészülés. Gondoskodás.  Lelkesedésből bárminek odadobhatjuk magunkat, megfontolatlanul. Az ördög itt ugyanazt kínálja, mint az angyal: „Megszabadítalak a félelmeidtől, és beteljesítem az álmaidat.” Ezért figyelmeztet a Lelkesedés jele a Józan Előrelátásra. Tudd, hogy minek s kinek adod oda magad! A lelkesedés éppúgy szülhet nagy műveket, eredményes tetteket, közös sikereket, mint csődöket, botrányokat, kiábrándító eseményeket. Ezért légy bölcs! A Jü azt tanácsolja: hívj segítőket, hogy seregeid fölvonulhassanak! Készülj a táncra! Gyűjts erőt s tudást, hogy amikor fölpezsdül az élet, készen állj a tettre – és ne művelj szédült ostobaságokat! Mert lelkesedni csakis pozitív irányba szabad: fölfelé. Lefelé nem, mert az: fejetlenség, részegség, káosz, ön-elveszítés.

 

17. KÖVETÉS (ALKALMAZKODÁS) - SZUI

Képjel: Egymást követő lábnyomok. Huang mester egy királyi menetet, mások ostromlókat látnak egymás után felfelé hatolni egy vár oldalán.

 

Jelentés: A Gerjesztő a szelíd s vidám Tó alatt: kövesd a csillagodat! Ha késztetést érzel arra, hogy saját fejed után menj: ne tedd! Maradj nyugodtan, s alkalmazkodj az idő követelményeihez. „Az igazi Uralkodó: szolgál” - ez ennek a jelnek a paradoxona. A Követés „magasztos sikere” a kitartó, örömteli szolgálatban van. Manapság úgy véljük, minél püffedtebb az ego, minél följebb kapaszkodik valaki az emberhegy tetején, annál sikeresebb, hatalmasabb. Az a karrierista, aki átmászik mások fején egyre följebb s följebb, a végén saját semmiségével szembesül, fent elpukkad. Az igazi nagyság alulról fölfelé hat, s mindig követ valakit vagy valamit. Mindig lent van, s följebb néz. A követés azt jelenti: Kövesd az ihletedet, az álmaidat - de légy gyanakvó, amikor azt gondolod, hogy te tudsz mindent a legjobban. Légy alkalmazkodó! Tudd, mi az időszerű, hol tartanak életükkel az emberek, hol és mikor lehet őket megszólítani. „Egyszerű” emberekkel nem azért kell „egyszerűen” beszélni, mert nagylelkűen leereszkedsz közéjük, hanem azért, mert nem vagy különb náluk. A Szui jelében fokozottan figyelj az új idők szavára. Megérzed, mi az, ami éppen a „levegőben” van, mi az üdvös szélirány, s ha nem vagy önfejű, átérzed azt is, hogy másoknak mi a jó. Kövesd a célodat - s alkalmazkodj a jó szelekhez!

 

18. MUNKÁLKODÁS AZ ELROMLOTTON - KU

Képjel: Férgek a szent edényben

 

Jelentés: Megállt, férges, bezápult, rothadó helyzet - ugyanakkor biztató. Ehhez azonban az első öt vonás nagy munkáját el kell végezni. Az ember rossz helyzethez alkalmazkodott, igazi lényét elnyomták, szabadságát belefojtották, s most tehetetlen, mert a múlt beleépült a lényébe, és bénító súllyal nehezedik rá. (Alul Szél - Felül Hegy). A gyermekkori traumák éppúgy idetartoznak, mint múltunk egyéb emlékei, férgei.  Bajom oka nem sorsszerű - emberi hiba következménye. Meg lehet, és meg is kell szabadulni tőle! Nemcsak magam miatt, hanem - a Ji-king bölcsessége szerint - szüleim miatt is! Ha magamat megváltom, őket is megváltom, s megszabadítom őket a bűntudattól. A rohadás, a felbomlás a születő újnak az előfeltétele. A helyes stratégia: fölismerni az eddig elrejtett „férgeket”. Megfontoltság az új megszületése előtt - és megfontoltság az új megszületése után! S aztán a tetterős, lelkesítő akció. Sorsod alapvető, jó fordulata előtt állsz - ha sikerül az „alkímiai folyamat”. Ne tegyen reményvesztetté, hogy a helyzetet reménytelennek véled - ne siettesd az átalakulást. Mások „elromlásával” légy türelmes: adj időt számukra, s ne ítélkezz fölöttük. Jóslatban az „elromlott” lehet baráti kapcsolat, életterv, házasság, lelki gubanc, bezápult terv. Nem biztos, hogy a baj csírája benned van. Lehet, hogy mások drámája most a tiéd. De - valamilyen mélységes oknál fogva: mégis összefügg veled, s a tiéd is.

 

19. KÖZELEDÉS - LIN

Képjel: Egy vezető irányítja a sokaságot. Támogatja, naggyá teszi az alatta lévőket.

 

Jelentés: Jó idők közelednek, a felemelkedés, a beteljesedés ideje közeledik. A jósjelben a Jang erők emelkednek fölfelé - és csökken a sötét Jin ereje. A „közeledés” itt alulról fölfelé és fölülről lefelé történik: valaki lentről fölemelkedik,          egyre világosabbá válik, több erőhöz, képességhez, hatalomhoz, lehetőséghez jut - s ugyanakkor, aki magasan áll, együtt érzőn leereszkedik, mint a jó vezető, aki szereti, neveli, fölemeli az alatta állókat; mint az angyalok és mesterek, akik fáradhatatlanul segítenek; mint a jó tanítók, akik naggyá teszik tanítványaikat. A nyolcadik hónapban jöhet a baj.” A „nyolcadik hónap” itt a tavasz utáni őszt jelenti. A virágzás utáni hervadást. Az emelkedés utáni hanyatlást. A Bölcs a következőket tanácsolja: érik a beteljesedés, de ne siettesd! Ne akarj türelmetlenül, túl korán följutni a csúcsra. S főleg ne engedd, hogy a kezdeti sikerek a fejedbe szálljanak. Amit kapsz: tekintsd ajándéknak. Akkor jársz helyes úton - középen -, ha jó és rossz fölött állsz. Se szerencse, se balszerencse ne szédítsen meg. A sikert az ember alázatos, szorgalmas, odaadó munkával éri el. De amikor eléri, minderről könnyen elfeledkezik. Gőgös lesz, beképzelt, mohó, elégedetlen. Ne ess ebbe a hibába! Isten ad - és elvesz. Most valószínűleg kapni fogsz, de ha beletapadsz az ajándékba, elveszíted azt, amiért kaptad: elveszíted a szabadságodat, benső békédet.

 

20. TISZTÁNLÁTÁS (FIGYELEM) - KUAN

Képjel: Egy madár néz „madártávlatból”- s a Látás ősi szimbóluma

 

Jelentés: Mielőtt cselekszel, pontosan látnod kell mit, miért teszel. Feladatod: láss tisztán, személytelenül, előítélet-mentesen. Lásd önmagadat, másokat és sorsod alakulását így, ahogy valóban van - nézz úgy, mintha Isten szemével látnál. Mindig valamilyen „szemüvegen” át nézünk. Önzésünk, vágyaink, reményeink, félelmeink, gátlásaink, elvárásaink, szubjektív előítéleteink, de főleg hazugságaink, önáltatásaink „szemüvegén”. Most meg kell szabadulni mindezektől. Így indulhatsz el egy új úton, amelyen már nem káprázatod, hanem éberséged vezet majd. Ezt az utat Sorsnak hívják. Hogy „lásd” a jósjel mindennapi üzenetét, meg kell hogy értsd spirituális jelentését. A taoista Templomot úgy hívják: „TAO KUAN.” Jelentése: „Hely, ahol figyelem a Taót.” A taoista meditáció titka semmi más, csakis a FIGYELEM. A jósjel mindennapi jelentése: a tisztánlátás azt jelenti, hogy nem vagy belekeveredve a világba, nem azonosulsz semmivel: csak látod. Nézed, mint magasról egy tájat, mint utazásod térképét. Látod, hol vannak az ösvények, az akadályok, fölismered sorsod rejtett összefüggéseit. A tisztánlátó ember rejtélyes hatással van a környezetére is. „Belülről” néz, s ez a tekintet nemcsak tiszta, de roppant erős is. Nem gyengíti semmiféle önző érzelem vagy gondolat. Bárkire néz: látja a gyengéit is. Nem lehet elbújni előle. Ez a félelem nélküli, átható tekintet ereje. Kérdésedre a válasz: nézd meg jól! Mintha nem is rólad lenne szó. Mintha mással történne az egész. Erre biztat ez a jósjel..., talán mert „látja”, hogy nem látsz jól!

 

21. SZEMBESÜLÉS (ÁTHARAPÁS) – SI HO

Képjel: Egy száj és isteni jóslat: az ember megtudja végre a rejtett igazságot. - A másik jel: mozog az állkapocs föl le, mint edényen a fedő. Átharapás, megrágás.

 

Jelentés: Ez a jósjel azt üzeni neked: itt van végre az Igazság pillanata! Nézz oda, ahová eddig nem mertél nézni! Ne elégedj meg az igazsággal! Van egy mélyebb igazság is, amit nem mersz és nem akarsz bevallani magadnak! Szembesülnöd kell a baj okával, és meg kell szüntetned! A feladat tehát kettős. Vagyis el kell jutnod a gondolat és a tett egységéhez. Ha ezt végrehajtod, sikert jósol a Si Ho jele.„Azt mondja az ősi hasonlat: a baj okáig úgy jutunk el, mintha egy elejtett vad húsát rágnánk. Egyre mélyebb rétegeket - hazugságrétegeket - harapunk széjjel, amíg végül rábukkanunk arra a bronz vagy arany nyílhegyre, amely az állatot leterítette. A „nyílhegy”' lehet múltbeli élmény, földolgozatlan iszony, félelem, szeretethiány, bűntudat, gyermeki sérelem, reinkarnációs trauma, vétek, mások aljassága vagy elvetemültsége... A Ji-king nem mondja meg, mi az, csak azt, hogy olyan értelmi és akarati helyzetben vagy végre, hogy mindezt megfejtheted s meg is oldhatod! Nézz a szemébe: mitől félsz legjobban? Ha valamit egész életünkben el akarunk kerülni, az éppen ennek a jósjelnek a drámája: a szembesülés. Ehhez ugyanis olyasmi kell, amire csakis a katarzis forrpontján képes az ember - ez a Kíméletlenség.

 

22. MEGSZÉPÍTÉS - PI

Képjel: Díszes kagylópénzek - s virágok

 

Jelentés: A képjel a szépségnek, a megjelenésnek, a formának, a viselkedésnek, az esztétikának – egyszóval a külsőnek a jele. A jósjel drámája a benső tartalom és a külső forma (vagy látszat) között feszül: lehet valami szép és üres, vagy tartalmas, ugyanakkor külsőleg taszító. „Szépítés, Siker! Kövesd utadat, de csak kis dolgokban!” Nagy csatákat nem lehet bájjal, ecsettel és kedvességgel megnyerni, de a kicsiket igen! Ez a jósjel azért is biztat kis lépésekre s óv a nagyoktól, mert nem bizonyos abban, hogy nem vagy a látszatok, illúziók rabja! Nem biztos, hogy hitelesen látod a dolgokat. Tedd széppé, harmonikussá magadat s körülményeidet. Nem lényegtelenek a találkozások, a kapcsolatok, a közösségi események: de tudd, illúziók működnek benned. Idealista vagy. Az élet bármely területén is szeretnél tartós, mélyreható és reális eredményt elérni, tudnod kell, hogy annak nem most van az ideje.

 

23. FELBOMLÁS (SZÉRFORGÁCSOLÁS) - PO

Képjel: Egy éles szerszám kivágja a fát, legallyazza s megfosztja kérgétől.

 

Jelentés: A természetben körforgás van: születik, kivirul s felbomlik minden - s a felbomlásból születik az új. Ez a törvény. Felbomlanak megszokások, formák, kapcsolatok, túlélt élethelyzetek. A jósjelben a sok sötét Jin kiszorítja a világos Jangot. Elmúlik nemcsak a rossz, de az is, amit szépnek, hasznosnak, jónak tartottál. Ne keseregj, ne félj: ami túlhaladott, az se nem szép, se nem hasznos, se nem jó már. Azt hagyni kell elmúlni. Sei Shin, a kard mestere azt mondja: „Az Elengedés Tudománya: hagyni. Nem veszni hagyni, hanem tovább haladni. Átlépni, megőrizve tűnni hagyni. Nem felejteni, nem felidézni: Semmit se tenni!” Ezt tanácsolja a Ji-king is: „Sehová se kívánatos most menni!”          Ilyenkor nem szabad félni, tiltakozni, kapkodni, kitörni. A korhadt fát nem érdemes gondozni, sőt ki kell vágni, s le kell gallyazni - hogy újat ültess majd a helyére. Ahhoz, hogy újat kezdj, a régit le kell zárni. A „földbe esett magnak el kell halni, hogy gyümölcsöt teremjen”. Kérdésedre a válasz: egy lezáródó ciklus végén vagy. Egy régi struktúra leomlik azért, hogy helyet adjon az újnak. Hagyd, hogy ez a folyamat magától megtörténjen. Ne tégy se érte, se ellene semmit! Nemcsak környezeted - te is változol! Benned is meghal s újjászületik valaki, aki nem óhajtja már a régi szerepet játszani. A jósjel gyakorlati tanácsa: most semmit se tégy! Várd ki a folyamat végét!

 

24. VISSZATÉRÉS (ÚJRASZÜLETÉS) - FU

Képjel: Lépések visszatérnek az útra)

 

Jelentés: Ez a téli napforduló. Visszatér a tavasz, de nem ugyanaz a tavasz, és te sem vagy ugyanaz, és egyetlen fűszál vagy élmény sem ugyanaz! Mi az, ami itt visszatérhet? Az „én vagyok!” örömteli létélménye. Ez az inspiráció, hogy nincs halál, örökkévaló szellem vagyok! Akiben ez nem tudatosul, az is megél azért annyit ilyenkor, hogy nehéz életkorszakában valamiféle reménység villan föl. Kezd múlni a baj. Vissza-visszatér a hite, az életkedve, és előbb-utóbb az ereje is. Új tervek, új társak, új lehetőségek érkeznek. Nehéz csöndben maradni olyankor, amikor a legszívesebben kitörnél, pedig most még erre van szükséged: csírázó hitednek meg kell erősödnie. Erős késztetést érzel a cselekvéshez, de várj! Gyűjts erőt, dolgozd fel múltad emlékeit, és jól figyelj, mert ahol eltörtél, ott leszel erős, ahol vesztettél, ott leszel legyőzhetetlen. Az Igaz Ember nem menekül a múltjától, bármilyen sötét volt is, mert kudarcaiból lesz hajtóanyag, vereségeiből diadal - tragédiái érlelik naggyá.

 

25. SPONTÁN CSELEKVÉS – VU VANG

Képjel: „Vang” azt jelenti, hogy „hazug”, „hamis”, „önmagába bonyolódott”, „ostoba”, „sóvárgó”, „csaló”, „nyugtalan”. A Vang képe egy olyan nőt ábrázol, aki elindult valamiféle csábítás után. „Vu” pedig azt jelenti, hogy mindezek „nélkül”.

Jelentés: Élj itt és most! A jósjel parancsa: szabadulj meg egód rémuralmától, félelmeidtől, előítéleteidtől, gátlásaidtól, múltad rossz beidegződéseitől, és a szüntelen sóvárgástól, hogy mit hoz a jövő! Cselekedj szabadon, önfeledten! Ez a jósjel azt sugallja, hogy kövesd szellemedet. Ehhez azonban vissza kell szerezned előítéletektől és gátlásoktól mentes természetes gyermeki állapotodat, azt a nyitottságot, amelyet elvesztettél. Ne várd a jövőt, ne nyomasszon a múlt: bízz Isten akaratában! Nem kell fogalmazni, tervezni és főleg aggodalmaskodni. Engedd el magad, s rájössz, hogy nem szabad örökösen kavarni, hajtani, nyüzsögni, törekedni: a sors sodrása hajt, s a jó szél röpít. Ha ebben az állapotban meg tudod tartani magad: „magasztos sikered” lesz. De csak akkor, ha nem várod! Az ember akkor tesz legtöbbet jövőjéért, ha nem is gondol rá - ha úgy éli meg a jelen pillanatot, hogy az az Egész! Ha előre sandítasz, figyelmedet s erődet ellopod a jelentől: gondatlanul vetsz, és ezért aratásod is szánalmas lesz. Aki önző módon előre-hátra sandít, szorong s reménykedik, aki egóját követi, annak – Konfuciusz szerint- „hiányzik tetteiből az Ég akarata s áldása”.

 

26. NAGY ERŐ ÖSSZEGYŰJTÉSE – TA CSU

Képjel: Egy hatalmas Ember kiterjesztett karokkal - a „Nagy” jele - és termékeny, fekete föld, amely a folyó felgyűlt iszapjából keletkezett.

 

Jelentés: A teremtő energiák lassacskán gyülekeznek - élni azonban az ilyen nagy erőkkel csak akkor lehet, ha az alkalmazáshoz a feltételek megértek. Korai cselekvés kapkodáshoz, az erők elfecsérléséhez vezet. A tettet meg kell érlelni, és a megérett gyümölcs magától lehull. Az út nyitott előtted. Üdvös időszak. Ha megértél: indulhatsz! Erőt gyűjteni azt is jelenti, hogy fölöslegesre nem szabad elpazarolni. Az igazi feladatra kell összpontosítani. Jól teszed, ha kilépsz megszokott környezetedből, tágabb körbe - túl eddigi határaidon. „Az Igaz Ember ősi hagyományok titkát kutatja, s lefordítja saját korának nyelvére. Innen tudja, mi az üdvös cselekvés.”A Hegyben Égi erők rejlenek - ez a két kua alkotja a jósjelet. A nagy akció előtti létfázis ez: összegyűjteni, felhalmozni, koncentrálni, a visszatartott erőt megérlelni, megszelídíteni - és feltör majd, mint a forrás.

 

27. TÁPLÁLÁS - JI

Képjel: Nyitott száj - s mellette a „ji” hangot jelentő ősi jel: egy ember feje

 

Jelentés: A jósjel vonásai arról szólnak, sorsdöntő most, hogy mivel táplálod magadat, másokat, és hogy mivel táplál a világ téged! „Az ember azzá lesz, amit eszik.” „Az ember azzá lesz, amit gondol.” „Az ember azzá lesz, amivé mágikus hite-képzelete alapján varázsolja magát!” A jósjelhez fűződő vélemény azt mondja: Figyeld a szádat! Az eredetét nézd mindennek, ami a szádon bemegy s kimegy. Figyeld, ki varázsol benned s mivel! Ha a „Félő” varázsol, félni fogsz, s előbb-utóbb okod is lesz rá. Ha az Igaz Ember varázsol s erővel, szabadsággal, bizakodással tölt el, előbb-utóbb erős leszel, szabad, s okod lesz a bizakodásra! Nagy hatalma van a szavaknak! Ezért az Igaz Ember óvatos a szavaival - mert tudja, hogy teremt velük! Tágabb értelemben a Jihez tartozik szükségleteink kielégítése, anyagi javak, pénz stb. De mint mindent, ezt is a szellemi viszonyulásunk határozza meg: nem mindegy, hogy miénk a pénz, vagy „mi vagyunk a pénzé”, hegy urai vagy rabjai vagyunk az anyagnak. („Ahol a kincsetek van, ott van a szívetek is!”) Bármi történik velünk, annak szellemi előzménye van! Minden belül dől el. Aki ezt nem tudja, az a körülmények fogságába kerül.

 

28. A NAGY TÚLLÉPÉSE – TA KUO

Képjel: „Nagy” Ember, kitárt karokkal - és egy ház, amelynek tartógerendáira túl nagy súly nehezedik.

 

Jelentés: Minden nagy dolog születését krízisek előzik meg. A krízis sorsunknak az a pillanata, amikor a régi már nem tartható - de az új még nem jött létre. Hogy ebből visszazuhansz-e a túlélt, tarthatatlan állapotba, vagy előrelendülsz, az új felé: az rajtad áll. A krízist egyedül kell megoldanod, most senki sem segít, hisz épp önmagadat kell harmóniába hoznod. Vagy a külső világ nyomása túl nagy, vagy belül kell visszanyerni hitedet, erődet – számot kell most vetned magaddal. Vagy fölfelé - vagy lefelé. Itt nem maradhatsz! A régi hiedelmeid nem működnek, s az új hited még csak születőben van. Ne nézz vissza, menj a jövőd felé! Bátorság. A bölcsek azt mondják: szorult helyzetéből az ember nem akkor kerül ki jól, ha menekül, hanem ha van egy úti célja! Kövesd a célodat!

 

29. A NEHÉZSÉG LEGYŐZÉSE - KAN

Képjel: Föld - s egy mély szurdok, amelyben víz folyik.

 

Jelentés: A helyzet nehéz, le kell győzni. A nehézség abban van, hogy a Jang két Jin fogságába került. Ez a „Víz (Veszély)” trigramja, amely ebben a jósjelben kétszer is megismétlődik. A „veszélyt” itt az jelenti, hogy a szellem az anyag fogságába került. A helyzetet sem elfogadni, sem lázadó türelmetlenséggel legyőzni nem lehet, csakis a Víz bölcs taktikájával, ami lényegében a következő: szüntelenül áramlik, s miközben mindenhez alkalmazkodik, minden keményet kikerül, átfolyik rajta, s föloldja azt: önmaga nem változik. A Kan mégis biztató jósjel! Azt mondja:„Ismétlődő nehézség. Ha igaz vagy és üdv rejlik a szívedben, akkor bármit teszel, sikerrel jársz.”Az Igaz Ember a nehézséget legyőzendő sorsfeladatnak tartja. Sohasem szabad elveszíteni a benső bizonyosságot a végső győzelemben. A folyó a Tengerre gondol, szüntelenül. Nem legyőzni kell az akadályt - hanem túljutni rajta. Tovább kell menni! A folyó nem áll le vitatkozni az útját álló sziklával, hanem átfolyik rajta, s derűsen rohan a tenger felé. Akit benső lénye irányít, az hajlékony, alkalmazkodó, laza, s „nem veszi föl a kesztyűt”. Ez nem jellemhiba - hanem bölcsesség. Nemcsak arról van szó, hogy a nehézség „ismétlődik”, hanem arról is, hogy csakis az újra és újra megismételt, szüntelen „edzéssel” lehet legyőzni. Egy életproblémán rendszeresen dolgozni kell! Mindennap csak egy kicsit kell győzni. A gond is idővel állt elő - csakis idővel lehet legyőzni.

 

30. MEGVILÁGOSODÁS (TŰZ) - LI

Képjel: Egy sárga, mágikus tűzmadár

 

Jelentés: Föleszmélsz, öntudatra ébredsz. Szemeid kinyílnak: látóvá válsz. Amit eddig öntudatlanul tettél, azt most fokozatosan átlátod, megérted - és megismered. A bölcsnek minden gondja megoldódik, mert kivétel nélkül minden gond a megismerés hiányából ered. Minden csak addig nyomaszt, amíg nem értjük. A fényben megszűnik a félelem, értelemet nyer a szenvedés, s a múlt démonai nem kísértenek többé. A Li tüzet, ragyogást jelent. Most megértheted sorsodat, életed értelmét, kapcsolataidat: mint amikor fölkel a nap, s eloszlatja a homályt, minden fénybe kerül s értelmes kontúrt kap. A Li legnagyobb buktatója a hiúság. A fény sohasem önfény!  Az Igaz Ember egy „tehén alázatával s odaadásával” él: hűséges a föld adományaihoz, s figyelmét a magas szellemvilág felé fordítja: „Az ember semmit sem vehet, ha nem a mennyből adatott neki.” Aki azt hiszi, a tudás az övé: nem tud semmit. A Li „megkülönböztetést”, „elkülönülést” is jelent. A ősi hagyományok szerint szenvedéseink oka, hogy szellemünk „azonosult” a dolgokkal. Összetévesztette magát velük. Azonosult az egóval, mulandó testével, múltjával, indulataival. A Li fényében ez az azonosulás megszűnik. Felragyog az, aki játszik, s urává lesz a sok szerepnek. Halhatatlan lelkünk halandó szerepeket vállal a világ színpadán - a Li jelében a játékos rádöbben magára, és urává válik a játéknak.

 

31. ÖSSZEHANGOLÓDÁS - HSZIEN

Képjel: Kettétört tányér két darabja összeillik- mert egyek voltak.

 

Jelentés: A sors nem magányos, hanem közös vállalkozás. Ehhez társak kellenek. Igazi társ a házastárs, de lehetnek barátok, munkatársak, bajtársak, egyívású emberek, rokon lelkek, vagy olyanok, akikkel közös terveid, álmaid vannak. Üdvös jóslat. A társulás ideje. Kitartásra biztat. Az Igaz Ember titka: a nyitottság. A másikat befogadja - mégpedig úgy, hogy saját szíve üres (Hszü). Nincs benne előítélet, ellenérzés, ellenkezés, önvédelem. Semmi olyan gondolat s érzés, amely a másik lényét kizárja vagy elítéli. A vonások az összehangolódás különféle fázisairól, nehézségeiről szólnak.

 

32. KITARTÁS (TARTÓSSÁG) – HENG

Képjel: Egy szív és egy csónak két part között. Életút.

 

Jelentés: ,,Jöhet jó és rossz, ha egy szívvel, egy csónakban evezünk!” Ez a kínai mondás valószínűleg a „Heng” jeléből eredt. Bármi történik, tartsd az útirányt! Ne térj le, semmi áron. Se holnap, se holnapután - tarts ki, nagyon sokáig. Ez a sorsod útja. A „Változások Könyve” azt tanítja, hogy minden változik, sőt nincs is más, csakis örökös Változás - ez a jel a maradandóságról szól, a tartósságról; arról, hogy a Szívnek - a középpontnak - nem szabad változni. A „Heng” az eszményi házasság jele. A jósjel üzenete: jó úton haladsz, maradj rajta, tartsd az irányt! A bölcsek azt mondják: „Siker. Kívánatos az állhatatosság. Kívánatos tudni, merre megy az ember.” Az Igaz Ember ebben a jelben nem engedi hatni magára a változással járó kísértéseket. Olyan, mint a jó hajóskapitány: nem hat rá vihar, hullámverés, éberségét nem veszíti el szélcsöndben sem, a partok, amelyek elsuhannak, nem vonzzák - csak a Cél! Ezt csakis akkor tudja megcsinálni, ha egységben van önmagával, ha meg van győződve róla, hogy az Út, amin halad: jófelé visz.

 

 33. VISSZAVONULÁS - TUN

 Képjel: Megtorpanó láb, egy malac és egy kéz: valaki visszavonulás közben malacot áldoz.

 

Jelentés: Ez a képjel azt üzeni: egy lépést se tovább! Vonulj vissza, és áldozd fel különféle „földi” ambícióidat: ez lesz sikered titka. „Visszavonulás. Siker. Előnyös jóslat a Kicsinynek.” Tudatosan és megfontoltan hátra kell lépned. Amibe bele vagy bonyolódva, abból ki kell kászálódnod, és el kell szakadni tőle. Valamit nagyon akartál? Ne akard! Valamire vágytál? Valamitől féltél? Légy közömbös! Nem elég, ha nem vitatkozol, ha nem akarsz meggyőzni senkit, nem elég, ha kívül nem ütközöl - belül is vissza kell vonulni! Próbálj meg sorsodnak nem résztvevője, hanem -rövid ideig- szemtanúja lenni. Amíg az ember ismerte az élet lelki és spirituális titkait, soha jelentős cselekvés nem indulhatott imádság, magába szállás vagy meditáció nélkül. Ilyenkor, amikor visszavonulsz, ajánlatos - így mondja a Bölcs - „a közönséges embereket távol tartanod magadtól. Nem haraggal s ítélkezően - inkább félelmet keltő szigorral.” A „visszavonulás” ugyanis nem gyengeségből, hanem erőből történik, és ezt tanácsos néha környezeted tudomására hozni. A „Visszavonulás” jósjele, ha ellentétébe fordul, akkor a „Nagy Hatalom” jelévé válik! Ez a létfázis tehát nem a végső feladást, hanem a győzelem előkészítését jelenti.

 

34. NAGY HATÓERŐ - Ta Csuang

Képjel: Nagy Ember - és fegyver s egy erős szolgáló. Ez később az intellektuális kaszt jele lett.

 

Jelentés: Gyűlik az erő. Lehet életerő, lelki erő, szellemi erő..., mindenesetre olyan benső erő, amely hat és inspirál, s egyre nagyobb hatalomhoz juttat. „A Nagy Hatóerő előnyös jósjel.” Gyűlnek teremtő erőid, s megvalósulásra törnek, terveid beérnek. A gond csak az, hogy a dúsuló energiák nincsenek egyensúlyban. Sok a Jang és kevés a Jin, ezért az a veszély fenyeget, hogy visszaélsz a hatalmaddal. Tudnod kell, hogy: „Az Igaz Ember nem lép olyan útra, amely a hagyománynak nem felel meg.” Ez a hagyomány azt mondja: a Hatalom: szolgálat! Minél erősebb vagy, minél nagyobb hatalmad van, annál inkább felelős vagy másokért. A jel biztató, s egyben figyelmeztet: egy több száz lóerős versenyautó vezetőjének fokozott a felelőssége. Erőszakos az, aki önmagát szolgálja - s ebben lehet a legnagyobbat bukni.


35. HALADÁS (kibontakozás) - Csin

Képjel: A felkelő Nap fényében felröppennek a madarak.

 

Jelentés:  A Csin a haladásnak, a kibontakozásnak, a kivirágzásnak, a felnövekedésnek az időszaka, amikor a dolgok kifényesednek. A kiragyogó napfényben erőt kapsz, és magad is erősebbé válsz. Fogadd magadba a szellemi erőket - és adj magadból másoknak. Amit hunyt szemmel átélsz, ha arcodra süt a ragyogó napfény: ez a „csin” élménye! Az ígéretes jósjel titka, hogy az ember egója félreáll: a jó szellemi hatást nem előidézi, hanem befogadja. Az ember akkor lesz tehetséges, akkor kezd hallani, látni, ha éntelen lesz és elfogadó. A sötétség nem más, mint az a tévhit, hogy te világítasz. A világosság az, ha befogadod a fényt. Ha valaki nem akadályozza, hogy fényes legyen: megvilágosodik. Hagyd megtörténni a jót! A másik titok, hogy ebben a jelben a valódi természeted nyilvánul meg, ezért lehetsz sikeres. A harmadik titok, hogy mindenki ott lehet a legeredményesebb, ahol az élet a legtöbb akadályt állítja elé. A fény: a sötétség legyőzéséből születik. A siker: a gátlások legyőzéséből ered. A negyedik titok - ezt a jóslatot óvatosan fogadd! -, hogy ebben a sorsfázisban a külvilág is segíthet! Ha nem kapsz változó vonalakat, amelyek a Haladás jelét nagyon nehézzé is tehetik, a jósjel roppant kedvező egybeesésekről beszél, olyan állapotról, amikor a világnak „bölcs uralkodója” van, aki méltányolja az igyekezetedet.

 

36. A FÉNY ELSÖTÉTEDÉSE - Ming Ji

Képjel: Egy barbár harcos nyilával a Napba-Holdba lő.

 

Jelentés: Nehéz, sötét idők. Ne veszítsd el a hitedet. Korunk egész története a Ming Ji erőterében zajlik: ez a Vaskor, vagy ahogy a hinduk mondják, a kali-juga. A tanács lényegében a következő: Ne ütközz a világgal, mert a sötétség hatalmát legyőzni most nem tudod! Inkább őrizd a hitedet, bölcsességedet, és rejtsd el az emberek elől lelki értékeidet, nehogy „megtapossanak”! A jósjel azt üzeni: nehéz korszakra készülj! Amit itt megérlelsz és megőrzöl magadban, abból lesz a fényes jövendőd. A munka nehéz, kemény, visszhangtalan és kitartást igényel. Kívülről ne számíts segítségre, inkább sötétség jön: rossz levegő, hazudozás, mérgező lelki befolyások. Ne add át magad a negatív gondolatoknak, ne veszítsd el a hitedet! Őrizd reményedet és tartsd kapcsolatodat igazi valóddal s őrzőangyaloddal, de úgy, hogy kívülről ne látszódjon semmi! A jósjel lényege az ősi, kínai közmondás: „Tao kuang Jang hui!” „Rejtsd el fényedet, és várd ki az időd!”

 

37. AZ EMBER CSALÁDJA - Csia Zsen                                                                                                 

Képjel: Az Ember jele - s az otthon idillikus képe: háztető alatt egy malac.

 

Jelentés: Ez a jósjel - jelképes értelemben - egy bensőséges és tartós közösség megteremtéséről szól: ez most a sorsfeladat. „Ha meg akarod javítani a világot – mondták -, először az államot kell megjavítani; ha az államot akarod megjavítani, először a családot kell, s ahhoz, hogy a családodat megjavítsd, először javítsd meg magadat!”Ez ennek a jósjelnek az első tanácsa: lelked erői „családtagok”, élj egységben önmagaddal. Aki önmagával rossz viszonyban él, az          másokkal is rossz viszonyba kerül. Ezért mondja a kép: „Az Igaz Ember szavai a lényeget mondják, lénye pedig a változásban is hűséges és kitartó.”  Kérdésedre a Csia Zsen a Család mintájával válaszol. Ez éppúgy lehet bensődre, mint valóban a családodra vagy bármiféle sorshelyzetre vonatkozó kérdés, amelyben megjelenhet a harmónia lehetősége éppúgy, mint a minta szétdúlása; egy idillikus emberi kapcsolat lehetőségeinek megvalósítása vagy felrúgása. A Csia Zsen jósjelét akkor kapod, ha rendezned kell külső-benső erőidet. Rendezni, hogy harmóniába kerülj magaddal, s azokkal, akikkel sorsod van.Harcművészetben azt a stratégiai feladatot jelenti, amikor rendezned kell a soraidat. Vagy azért, mert akcióra készülsz, vagy azért - és ez a gyakoribb -, mert olyan akció után vagy, amely szétzilált. Ez az erőgyűjtés, az összeszedettség megteremtése.

 

38. ELLENTÉT - Kuj

Képjel: Szemek ellentétes irányba néznek, kezek elfordulnak egymástól.

 

Jelentés: ellentét, széthúzás, elidegenedés, nézeteltérés, szétválás, konfliktus. Az ősi bölcsesség arra tanít, hogy minden „másság” fontos. Ilyenkor magadban is fölfedezheted azt, aki csakis te vagy és megpillanthatod az emberekben is a „másságot” - nemcsak azt, akik valójában ők, de azt is, akit rájuk vetítesz! Amit magadban gyűlölsz, utálsz és lehazudsz, a másik arcáról tükröződik vissza. Ez a jósjel arra tanít, hogyan kell a veled ellentétes léterőkkel megtalálni a közös alapot. A Kuj a tolerancia iskolája. Aki megtanulja, virágzóvá teheti ezt a feszült helyzetet, mert ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet! Mindenki megőrzi másságát - de egy irányba húz. Ez a fejlődés útja, az élet minden színterén. Tisztelni kell a másik másságát, és emellett megőrizni saját különbözőségedet. Ne kompromisszumot keress - hanem megoldást! Mivel az ellenerő nagy, csak óvatosan, kis léptékkel haladhatsz. Magadon kell kezdeni. Számíts ellenállásra, ellenkezésre, félreértésre, indulatra, közönyre - de keresd mögötte mégis azt a pontot, ahol nincs ellenállás, nincs ellenkezés, csak valami mélyen fekvő közösség vagy távoli, azonos cél. A Ji-king az utolsó pillanatig a harmóniát keresi. Ez ugyanis a lélek fejlődésének a legtermékenyebb állapota.

 

39. NEHÉZSÉG - Csien                                                                               

Képjel: Béna egy hideg házban

 

Jelentés: Itt olyan gondokról és akadályokról van szó, amelyek életünk során sorsszerűen bukkannak fel. Oka az érett karma: próbatétel, amelyet az ember tetteivel megidézett. A helyzet nehéz. A Csien arra tanít, hogyan birkózz a nehézséggel. Az első tanács: „Sziklás hegyen a veszélyes víz: a nehézség képe. Az Igaz Ember gyökeresen átrendezi benső lényét, hogy megújítsa magában a Tao hatalmát.” Mit jelent ez? Először is azt, hogy nem ront az akadálynak, hanem önvizsgálatot tart. Amit az ember belül nem old meg, kívül mint sors bukkan elé. Egy-egy betegség vagy életesemény nem egyéb, mint láthatóvá vált benső lélekprobléma. Az első tanács: nézz befelé, és változtass magadon. A második tanács: ha sikerült megtalálnod bensődben a baj teremtő forrását, ne riadj meg a már előállt külső helyzettől! Légy kitartó, és gyűjts erőt! Ahol most gyengének véled magad, ott leszel a legerősebb! A harmadik tanács: „fordulj délnyugat felé, ott a megoldás - és kerüld az északnyugatot!” Azt jelenti: ne fuss tovább! Ne akard mindenáron legyőzni a nehézséget! Várj! Vonulj vissza! Így találod meg a Közepet (Csung). Minden nehézség addig tart a présben, amíg kisajtolja belőled az édes mustot. Régi jövendőmondók biztató távlatot látnak a nehéz helyzetben. Még tart a tél, fagyos a föld - de jön a tavasz! Ennek az a feltétele, hogy másképp gondolkodj. Sőt, kissé más is legyél. Gyorsan megfogni Isten kezét, s érezni erejét. Ez a karma oldásának a stratégiája. Kérdésedre a válasz: sem nekimenni, sem föladni! Megváltozni! Fölé emelkedni! Megoldani!

 

40. MEGOLDÁS - Csie                                                                                   

Képjel: Egy ökörszarvból készölt kés, amely csomók kioldására szolgál.)

 

Jelentés: "megszabadulás”, „felszabadulás”, „megkönnyebbülés”. Egy egész életciklus fejeződik be - és egyben születik az új. Nehézségek, akadályok, félreértések, aggodalmak, szorongások múlnak - egyrészt azért, mert idejük lejárt, másrészt azért, mert megértél végre arra, hogy problémáidat megoldd. A kínai Képjel arra figyelmeztet, hogy itt egy csomót kell kioldani, egy gubancot, amely idáig megkötözve tartott. Ez a gubanc lehet lelki, lehet testi, lehet nyomasztó sorsteher; fojtogató gond vagy múltbeli nyomás, a szabad energiák áramlásának gátja. A „gubancok” megoldásához a bölcsességedre, türelmedre és ügyességedre van szükség. Fel kell ismerni végre, mi okozza a gubancot. A „gubanc” a múltból eredt. A múlt fojtogató gubancai pedig - azok után, hogy világosan felismertük és megneveztük őket! - kétféleképpen oldhatók meg: felejtéssel és megbocsátással. A Csie jósjelében az ember rádöbben: azért nyomasztja valami, mert ragaszkodik hozzá. Görcsös kézzel szorítja magához a rosszat is.  El kell engedni! A gubanc megoldása legtöbb esetben elengedést jelent. Az azonosulás megszüntetését, a kötelékek eloldását. A megoldás továbbmenést jelent, kilépést a méltatlan „gödörből”. Erre mondja a jóskönyv, hogy ez az előnyös irány! Vagyis: készülj az újra! Új életedbe a régi gondokat és rossz emlékeket ne vidd át! Se bosszút, se szomorúságot, se a félelmeidet! Találd meg az új embereket, új kapcsolatokat - szüless újjá! De a megszabadulás ne tegyen könnyelművé.

 

 41. CSÖKKENTÉS - Szun                                                           

 Képjel: valamit tartó kéz - s egy áldozati edény

 

Jelentés: Az ellentétek egységéből következik, hogy minden növekedésnek csökkenés az előzménye. A dagályt megelőzi az apály. Az apály időszakában vagy! Ne ellene lépj, hanem vele! Ahhoz, hogy valamit befogadj, először üressé kell válnod. Helyet kell csinálni valami lényegesnek, és ennek módja: az üresedés. A Szun az ősi hagyomány lényege: legyen benned hely, hogy kaphass! Itt most túl sok a Jang. Sok az „akarom!”, a „kell!”, az „enyém!” Ezeket kell csökkenteni. Észrevetted-e már, hogy mindent akkor kaptál meg, amikor már nem is nagyon kellett? Ami nem „nagyon kell” - viszonylag könnyen elérhető. Ami „nagyon kell” - elérhetetlen. Itt ezt a „nagyon kell”-t kell föláldozni. A Szun nem arról szól, hogy „elviselem” az apályos korszakot, hanem arról, hogy tudatos apályt teremtek magamban! Annak örülök, amim van - a szó testi, lelki és szellemi értelmében - és nem tartom magam elégedetlen állapotban azért, ami nincs. „Az őszinte Csökkentés: magasztos üdvöt jelent. Hibátlan. Az út nyitva áll. Hasznos, ha utadnak van célja. Mindezt hogyan tegyed? Két kis tálka elég az áldozathoz.” Ez a jósjel arra tanít, hogyan hasznosítsd az apály (a sikertelenség és látszólagos veszteség) periódusát valódi és maradandó eredmények eléréséhez. Ha szegény vagy, ne arra gondolj, hogy „nem lesz mit ennem”, hanem arra, hogy „még mindig egy kicsivel többem van, mint ami éppen elég”. Ez a Szun stratégiája. Ha ezt a gondolkodásmódot alkalmazod, nemcsak harmonikussá teszed magad, de megteremted az előfeltételét annak is, hogy a jövőben sokkal „többed” legyen. A tudatosan megélt apály szüli a dagály erejét. Tudják ezt nemcsak a szentek, de a tőzsdeguruk is - ez ugyanis a létezés minden síkján megjelenő törvény!

 

42. GYARAPÍTÁS - Ji                      

Képjel: Egy edény túlcsordul az anyagi és szellemi javaktól.

 

Jelentés: A növekedés, kibontakozás, fejlődés, termékenység és feldúsulás ideje. Apály után a dagály. „Gyarapítás. Üdvös, ha van célod, amelyet követsz. Üdvös átkelni most a Nagy Vízen.” A jósjel mögött az egymást segítő és növelő erők harmóniája áll. Ezt úgy éled meg, mint a valóra válás korszakát. Régóta vártad - most megérkezik. Szükséged van ahhoz a bátorsághoz s önfeledt merészséghez, amelyet csakis az ismeretlenbe való ugrással szerezhetsz meg. Egyelőre csak egyetlen támaszod van: a hited. Higgy magadban s a Mesteredben! Mindennapi értelemben a jósjel vállalkozásra biztat. Fogj bele, s hajtsd végre! Legyen világos terved, úti célod, és add bele vállalkozásaidba minden erődet. Most rádöbbenhetsz, mennyi erőd van! Ami most indul, az jó szelet kap és messzire jut. Használd ki a jó szelet! A „Ji” megtermékenyített, áldott állapot. Gazdag jövő ígéretét rejti. A láthatatlan világ segít. Ezt a segítséget akkor kapod meg, ha sorsodat éled - ha élettervedet teljesíted. Ez a „jó szélirány”.A segítséget akkor veszíted el, ha „eltérsz az iránytól” - ha a földi életbe belevakult egód átveszi az irányítást. Maradj hangolt, nyitott, érzékeny a jóra! A sikerbe több ember bukott bele, mint a bukásba. Légy óvatos! A sikerben minden ember lelepleződik - jó esetben önmaga előtt is, mert ilyenkor az addig rejtett jó és rossz tulajdonságok a felszínre kerülnek. Ezért mondja a Bölcs: „A Gyarapodás idején az Igaz Ember, ha jót lát: követi, ha hibája van: elhagyja.”

 

43. ELTÁVOLÍTÁS - Kuai               

Képjel: Egy kéz óvatosan elkülönít valamit. Ma már ezt a jelet nem használják. Volt idő, amikor egy csatorna ásását jelentette, amellyel az áradó folyó veszedelmes erejét ügyesen elterelték, megszüntették.

Jelentés: A jó és fényes feljövőben van - már csak egyetlen sötét erő állja az útját. A végső csata mindig a legkeservesebb. A jósjel óv az elkeseredett küzdelemtől! A kínai tudja: nem akkor leszünk elszántak, ha csikorogva összeszorított fogakkal rátámadunk a rosszra. Az elszántság náluk a bizonytalanság hiányát jelenti! Amikor az ember          gyökeréig fölismeri a rosszat. Nincs mese: ettől van a baj, ezt kell legyőzni! Ha valahol, hát ebben a jósjelben működik a keleti harci művészet taktikája: „Ne állj ellen a Gonosznak!” Azzal ugyanis csak erősíted. Inkább oszd meg erejét, fáraszd ki, s hagyd, hogy saját indulata számolja föl. Ne nyúlj „fegyverhez”!  Lásd tisztán a sötét erőt - akár benned van, akár másokban, akár a tisztázatlan élethelyzetedben. Óvakodj attól, hogy agresszív légy! Tudd a célodat, tudd, hogy csakis te győzhetsz - a többit bízd a láthatatlan világ segítségére, amelynek csak eszköze vagy. A jósjel - változók nélkül - elsősorban az önfejlődés kritikus pillanatát jelenti. Saját „rossztól” való megszabadulás nem könnyű. A Kuai biztató tavaszjel - a kibontakozás mégsem könnyű. Az ego önvédelme s a negatív erők ellen nehéz küzdeni. A bölcsek azt mondják: a megvilágosodás előtti utolsó pillanat a legsötétebb, a legreménytelenebb. Amiről itt szó van, az a valódi éntelenség, a „Legyen meg a te akaratod!” elérése. Ez gyakran sorsváltást is jelenthet. Egy példa: sokan évekig küszködnek, hogy legyőzzék magukban a dohányzás szenvedélyét. Nem sikerül. Jön egy nap - a Kuai napja -, és többé nem gyújtanak rá. Nem történt semmi, csak rájött, hogy ez nem kell neki! Otthagyta. Elfordult a szenvedélytől.

 

44. ÉRINTKEZÉS (Kísértés) - Kou                                                                                                             

Képjel: Szexuális egyesülés

 

Jelentés: A jósjelben az „érintkezés” találkozást, párosodást, jelent. Az öt Jang alá belép a Jin őserő - s a Kép azt mondja: „Érintkezés. A nő erős, élettel telít. De nem előnyös elvenni, megtartani (csü) őt.” A jósjel üzenete persze jelképes és sokértelmű. Kérdésedre az egyik válasz: üdvözöld életedben a váratlant, a sorsszerűt, az erőt adót, a lelkesítőt. Örömet adó történések, találkozások, benső, termékeny pillanatok, váratlan intenzív események, amelyek - jelképesen szólva - nem üdvöt adnak, csak kéjt. „Kou” azt is jelenti: „Jó.” Jó az embernek. Ugyanakkor minden vonás figyelmeztet: ne ragadj bele! Ne akard megtartani! Sőt, fedezd fel ártatlannak tűnő, élvezetes arca mögött a Nagy Kísértőt! A „kísértés” lehet egy személy, egy ígéret, egy érzelmi érintés, egy negatív gondolat, amely éppen csak fölvillan és belépni készül életedbe. Addig szüntesd meg az ártatlannak tűnő vágyat a szívedben, amíg nem uralta el az egész életedet! A jósjel felszínes jelentése: a látszólag ártalmatlan „női agresszió” veszélye. A csábító, behízelgő közeledés, amely rejtett uralmi vágyat takar. Minden negatív gondolatot, átsuhanó félelmet, a ború előszelét is szüntesd meg csírájában! A jósjel arra is figyelmeztet: a kecsegtető, ígéretesnek tűnő helyzeteket kezeld roppant elővigyázatosan. Örülj a jónak, de ne válj rabjává. Tudd, hogy amit kapsz, nem maradandó. Élvezheted az ételt, az italt, a szerelmet, a sikert, a szerencsét, mindazt, ami érzéki és nem tart örökké - csak ne válj rabjává!

 

45. A GYÜLEKEZÉS (Összegyűjtés) - Cuj                                                                                                                                       

Képjel: Sűrű fűcsomók - egy szolga összegyűjti.

 

Jelentés: Aminek itt „gyülekeznie” kell, az az erő, energia, tudás, hit. Gyűjts erőt! Hitet! Éberséget! Magabiztosságot! Ahhoz, hogy társakat kapj, alkalmassá kell válnod a feladatra. Csak aki belül kész, ahhoz csatlakoznak. Belül pedig akkor vagy kész, amikor eszméidet, gondolataidat tetté is tudod váltani! A gyülekezés: érlelődés. Érlelődés az igazi társulásra. A valódi közösség alapja: az erős vezető, akiben megbíznak, s akit odaadóan s vidáman követnek. „A király          templomához közeledik. Kívánatos látni a Nagy Embert. Ez sikert hoz. Kitartás. A nagy áldozat üdvöt hoz. Kívánatos a célirányos elindulás.” A jósjel biztató - de csak akkor, ha a közös vállalkozást a Nagy Ember irányítja. Ha hallgatunk rá, nem lesz széthúzás, árulás, hitetlenség, lemondás. Testi értelemben ez az erőgyűjtés ideje. Lelki értelemben arra tanít, hogyan szedd össze magad - közösségi értelemben pedig arra, hogyan tartozzatok össze egymással. Lehet mind a három is, egyszerre. A lényeg - bármelyik síkon - három dolog. Kell egy központi akarat, aki köré gyűlnek. Kell egy központi cél, ami miatt gyülekeznek. S kell tudni áldozatot hozni a cél és az egység érdekében, különben nem jön össze semmi. Nem a sok keres egy „középpontot” - hanem a „Középpont” vonzza maga köré a sokat. A jel elővigyázatra int. Nem látható akadályokra, amelyek az „összegyülekezők” útjába állhatnak. „Az Igaz Ember megújítja fegyvereit (csu zsung), hogy az előre nem láthatóra felkészüljön.” A lényeg, hogy a jó vezető tudja, hogy minden közösség számtalan viharon mehet keresztül, rajta múlik, hogyan veszi a hullámokat, s tartja-e az útirányt.

 

46. FELTÖREKVÉS - Seng                             

Képjel: Erjesztett italok mércéje. 1 seng kb. 1 liter

 

Jelentés:  Ez a felnövekedésnek, a tervek valóra válásának, az elképzelések megvalósításának ideje. Seng ma azt is jelenti, hogy „felemelkedés”, „hivatali előmenetel”. Az ősi képjel jelentése mélyebb. Azt mutatja, ahogy az esszencia lassan megtölti a mércét: cseppenként lepárolódik a lényeg, száz kiló gyümölcsből néhány liter pálinka. Mindannyiunk életének van lényege. Életterv, amelyet csak úgy tudok teljesíteni, ha felnövök hozzá: ha azzá válok, akivé lennem kell! Ez történik a Sereg jelében. A vonások pedig azt mutatják, ahogy a „föld bensejéből” lassan kibukkan egy fácska, s növekedni kezd, magasra. Kérdésedre a jósjel ezt feleli: a siker az erőfeszítéseden múlik. A „fának” - mondják a bölcsek - erőfeszítésre van szüksége, hogy gyökeret eresszen a sűrű földbe, s hogy magasra nőjön. „Feltörekvés, nagy eredmény. Lásd a Nagy Embert. Ne aggódj (ne kételkedj). Déli hadjárat üdvös.”A jósjel felszínes értelme a lassú, de akadálytalan felemelkedésről szól. Minden álom - amelyért az ember keményen dolgozik - megvalósul. Ez a folyamat zajlik éppen, vagy előtte állsz. A jósjel mélyebb értelme a taoista jóga titkát rejti: az utat, ahogy saját lényegedre, szellemi valódra rátalálsz. Ehhez tanácsos a „Nagy Ember” segítsége, aki jól ismeri ezt az utat, mert megjárta már. Kövesd csillagodat - nap mint nap közelebb érsz hozzá. Erőfeszítéseidnek meglesz jutalmuk. „Ne félj!” azt jelenti: „Higgy magadban!” A jósjel azért mondja, hogy „ne aggódj!”, mert a folyamat lassú! Minden csoda a tiéd lehet, a legmerészebb álmaidat is megépítheted - de lassan. Téglánként. Minden tégla lerakásához türelem kell, kitartó szorgalom, s főleg hit - hogy ebből végül ház lesz. Minden egyes téglánál látni kell a Házat! Ez a hit.

 

47. LEVERTSÉG (Kimerültség) - Kun                                                                                                                                               

Képjel: Egy fa nem tud növekedni, mert falak veszik körül.

 

Jelentés: A bölcsek ezt mondják: „A Tóban nincs Víz: ez a kimerültség képe. Az Igaz Ember követi célját, s beteljesíti Sorsát.” A helyzet reménytelennek tűnik, mintha semmi sem sikerülne, az élet nehéz, sivár, nyomasztó - legalább is így érzed. Konfucius azt mondja: „A levertség (Kun) olyan helyzet, ahol az embernek nem szabadna levertnek lenni.” A jósjelben nem derül ki, hogy „valóban” súlyos, nehéz és sikertelen korszakot élsz-e - vagy csak te fogod föl annak!  Számodra bizonyára nehéz időszak, de egyet ne felejts: az Igaz Ember sohasem depressziós! Számára nem létezik olyan nyomasztó helyzet, hogy céljait föladja és sorsának feladatát ne oldja meg. Sőt, a nehéz próbákban kihívást lát. Kitűnő alkalmat, hogy jellemét erősítse. Az Igaz Ember lehet keserű, szomorú, bosszús is..., de hogy föladja? A Kun arra figyelmeztet, hogy szellemedet eluralta az anyagi. Talán elfáradtál, kimerültél, energiáid elszivárogtak, hitedet elveszítetted. Az energia hiánya mindig a Hit hiányából ered! A Hit visszaszerzéséhez pedig nem pátyolgatás kell, hanem halált megvető bátorság! A jósjel ítélete azt mondja: „Levertség. Siker. Kitartás. Az Igaz Ember hatása üdvös. Nem a te hibád! Bármit mondasz, nem hallgatnak rád.” Ilyenkor szavaidnak nincs hitele, ne akarj senkit se meggyőzni - kivéve önmagadat! A megoldás úgysem a külső - látszólag vesztes - ügyek intézésében van, hanem abban a könyörtelen bátorságban, amellyel föllépsz saját gyengeséged és nyavalygásod ellen! Az „embert, aki még nem nőtt fel” a nehézség földhöz csapja. Az Igaz Embert a nehéz korszak - mint az íjat - megfeszíti: minél jobban feszül, annál meszszebbre lő majd. A Kun egyébként a szellem útjának kikerülhetetlen sorsállapota. Nem tévedésből kerültünk bele, hanem sorsszerűen! Előbb-utóbb ugyanis a bennünk lévő fénynek meg kell ütköznie a sötétséggel. Itt tehát saját fényedre vagy utalva, amelyet éppen fojtogatsz magadban. Lehet, hogy a külső körülményeid kedvezőtlenek, de ne onnan várd a megoldást. Ébredj magadra, mert csak valódi Lényed tudja átvarázsolni az életedet. Ha belül sikerül - kívül is sikerülni fog!

 

48. KÚT - Csing                                                                                          

Képjel: Nyolc részre osztott birtok, amelynek középső, kilencedik része: közös. Ősidőkben ezt a területet közösen kellett művelni: itt állt a kút.


Jelentés: A jel azt üzeni, nézz a kútba: önmagad mélyére!  És kérdésed mélyén keresd a lényeget! Ez van a kút legmélyén. Senkitől sem kaphatsz most tanácsot, segítséget, mert a megoldás, az erő benned van! „Kút. Az ember megváltoztathatja városát, de nem változtathatja meg a Kutat. Jönnek és mennek, de a Kút Kút marad. Ha alja iszapos lesz, ha a merítőkötél rövid, ha eltörik a korsó: baj.”Itt az alkalom nemcsak ahhoz, hogy „megtaláld magad”, hogy mélyebb önismerettel fölfedezd valódi értékeidet és lehetőségeidet, hogy rádöbbenj végre: mi a vállalt sorsod a világban - de ahhoz is, hogy megtaláld mások kezét is, akikkel valóban közös sorsod van. Gyakorta akkor kapod ezt a          jelet, ha a Kút veszélybe kerül, ha elengeded Isten kezét. Az igazi önismeretnek, tudásnak, lelki fejlődésnek, fizikai gyógyulásnak, megerősödésnek s a veled „egyívásúakkal” való találkozásnak éppúgy itt az ideje, mint annak, hogy fölfedezd s fölszámold a rontást, ami miatt mindez mégsem sikerülhetett!  A Csing jósjele nemcsak gyönyörű, de fenyegető is: a kutat meg kell menteni, különben mindennek vége. Ha „köteled elér a vízig”, ha „edényed nem törik össze”, megdöbbensz hogy mennyi mindent tudsz, és milyen legyőzhetetlen erő van lelked mélyén!

 

49. MEGÚJULÁS (Forradalom) - Ko

Képjel: Egy levedlett - lenyúzott - bőr képe.

 

Jelentés: „Megújulás. Eljön a napod, s külső-benső egységbe kerülsz. Alapvető siker. Megszűnik a bánkódás.” A kígyó megszabadul a bőrétől. A jósjel radikális változtatást javasol - de „kínai” módon, azaz: bölcsen, megfontoltan, ihletetten, derűsen. A megújulást először önmagadon kell kezdeni, új világot csakis új ember teremthet. A belső változást a külső követi, külső sorsod a benső állapotoddal harmóniába kerül. A megbánás s a gond szűnik (hui vang). A Ko két trigramból áll. Tűz a Tó alatt. Két összeférhetetlen elem, együtt forrásban lévő állapotot, forradalmat jelöl. Forradalom előtt állsz és a jósjel vonásai ehhez a forradalomhoz adnak taktikát - megkülönböztetve a lázas lázadást a forrás forradalmától. „Forrni” valami csak akkor tud, ha eléri a „forrpontját” - a lázadáshoz elég a láz: indulat, elkeseredés, bosszú, gyűlölet, vakmerőség, az „ebből elegem van!” dühe. Mindkettőnek lehet valódi oka, mindkettő szolgálhat igaz ügyet - a különbség ott van, hogy a forradalom győz - a lázadás veszít! Veszít azért, mert tettét elvakultan indítja, nem látja át az erők valódi természetét - főleg azt nem látja, hogy nem kívül, kell letépni, hanem belül kell megújulni! Az igazi forradalom nem ismeri sem a türelmetlenséget, sem az erőszakot, csak a türelmet és erélyt. Az igaz ember forradalmi életkorszakban érzi az időszerűséget,  ezért tette eredményes lesz. Ven király szerint a forradalom természetes állapot, minden állandóan újjászüli magát. Először mennyiségileg dúsul, tágul, növekszik, feszül s aztán átcsap egy másik, minőségi állapotba.

 

50. ÁLDOZATI EDÉNY - Ting

Képjel: Szent áldozati edény képe

 

Jelentés: „Magasztos üdv. Siker”  A Ting a kínai magaskultúra jelképe, minden nagy család és dinasztia szent, ősi tárgya. A Fa a Tűzben ég. A Ting jelében benső érésen mész át. Minőségi változás történik, át tudod minősíteni gondolataidat, érzéseidet, emberi viszonyaidat. Minden áldás áldozatból születik. Te is csak áldozatból születhetsz újjá. Dobd rá az áldozat tüzére mindazt, ami túlhaladott benned, ami csak visszatart, amit idáig értéknek véltél, holott nem az! Mit kell föláldoznod? Minden görcsöt, félelmet, önzést, régi megszokást, téveszmét, szorongást. A Tingben elég a méltatlan, és megjelenik benne az új, a méltó. A megújulás mágiája akkor üdvös, ha a vállalt sors irányába működik. Áldás csak azon van, ami a Sorsod - s nincs azon, ami csupán az életed. Egy nehéz sors áldott lehet és boldog - egy könnyű élet boldogtalan, vacak és szorongással teli. Ezután már könnyebben elfogadod azt, ami sorsod, még akkor is, ha nehéz - s értékesebbnek tartod életedet, amelynek áldását már megtapasztalod. Az üzenet: élj fölfelé! A láthatatlan világ segít.

 

51. GERJESZTŐ (Megrendítő) - Csen

Képjel: Égből zuhogó eső - s egy áldott állapotát rejtő nő képe. Ma ez a képjel „időt” jelent - az ősi világban „megrendülést”.

 

Jelentés: A jósjel azt üzeni: ne félj a dörgéstől, válságtól, riasztó hírektől mindez az új élet előhírnöke!  Minden újjászületésnek két fázisa van: egy megrázkódtató, félelmetes, riasztó szakasz - amikor a régi eresztékei hirtelen megrepednek és semmivé válnak - s egy örömteli, felemelő fázisa, amikor az új színre lép. Baj, ha az első hangulati fázisban megrekedsz! Aki nem fél, a vízen is járni tud. Teremts szívedben békét! Nézd nyugodtan a vihart! Ne vedd át mások rezgéseit, s ne félj - az idő neked dolgozik. Üdvös tett csakis nyugalomból születhet. Most nagyon erős a késztetés: cselekedned kell. Bensődből cselekedj. Célozz nyugodtan! Ne kapkodd el a lövést! Ez a lélekjelenlét, ez a nyugalom, ez a benső bizonyosság ennek a jósjelnek a kulcsa. Mai korunk teljes egészében a Csen jelében áll. Sok a          válság, a földrengés, a riasztó hír - mindez nemcsak valaminek a vége, de egy új létciklus kezdete is.

 

52. NYUGALOM (Hegy) - Ken                                                                                                       

Képjel: valakinek a szeme visszanéz, hogy mi vezetett a jelenlegi helyzetig.

 

Jelentés: Valaminek a határához érkeztél, egy ciklus befejeződik; itt a számvetés ideje. Megállni és tiszta szemmel visszanézni valaminek a végén, és valami éppen induló újnak a határán, erre van szükséged most: Ez azért fontos, mert ha nem tudatosítjuk magunkban azt, hogy mik voltak ennek a lecsengő ciklusnak a tanulságai, összes hibáinkat átvisszük az újba, s vég nélkül ismételgetjük. „Az Igaz Ember ilyenkor megvizsgálja a szívét, s nem hagyja el a helyét.” A „ember, aki nem nőtt fel”, esztelenül rohan tovább. A bölcs arra figyelmeztet, hogy a Ken jósjel csak kívül hordozza a Hegyek csöndes, mozdulatlan békéjét, belül ez nagyon is dinamikus és feszült állapot, s ezért nyugalmadat sem életed          eseményei, sem lelked tudattalan erői nem fogják megteremteni. Ezt neked kell létrehoznod! Az általunk teremtett nyugalmat úgy hívják: meditáció. Kérdésedre az általános válasz: állj meg! Nyugtasd meg szívedet! Vonulj „benső udvarodba”; most magad vagy önmagad dolga - senki más! Ne engedd, hogy félelmed, szorongásod, vágyad, reményed, akaratod hajszoljon tovább!

 

53. FOKOZATOS FEJLŐDÉS - Csien                                                                                              

Képjel: Víz és vágás. Ez a Csian folyó szimbóluma: forrása a Csou-királyságból, KözépKína hegyei közül eredt, átvágta magát hatalmas térségeken, egyre duzzadt, szélesedett, végül beleömlött a tengerbe.


Jelentés: Kérdésedre a válasz: „Halad, de jóval lassabban, mint ahogy szeretnéd!” Két természeti hasonlat segít átélni a helyzetedet. Az egyik, ahogy egy vékony erecske elindul, kanyarog, duzzad, erre-arra csörgedezik, magába gyűjt más vizeket, majd szétterjed, s hatalmas, hömpölygő folyammá válik. A másik, a két kua hasonlata: egy Fa nő a Hegy tetején. Ami a növekedés folyamatát segíti, az a benső szilárdság, a bizonyosság: magasra nőni csakis rendíthetetlen alapokon lehet. A másik lényeges dolog: külső alkalmazkodókészség. A növekedés küzdelem - de nem          az a célja, hogy legyőzd a külvilágot, hanem hogy kiteljesedj! A növekedés akadálya: a türelmetlenség. Idővel a gyökérzet a sziklát is szétrepeszti, belefúrja lágy szálait a kemény kövekbe, de ha ezt a lassú küzdelmet sietteted, akkor az egészből nem lesz semmi. Ebben a jósjelben tanulod meg, hogy sorsod nem egyenes vonalban, hanem cikcakkban halad. Ahol minden „cikk” és „cakk” nem zsákutca, hanem az érlelődés kihagyhatatlan állomása. S utólag kiderül: amit mellékvágánynak hittél, haladásod döntő állomása volt!  Kérdésed mögött nem futó vágy, hanem valódi beteljesülés óhaja rejlik. Olyasmi, amit föl kell nevelned magadban, mert sorszerű. Bármit kérdeztél, a válaszban nemcsak a távoli beteljesülés lehetősége rejlik, de az is, hogy hozzá kell nőnöd a feladathoz. Dolgozz magadon türelmesen, hogy amit vársz, azt megérdemeld!

 

54. FÉRJHEZ MENŐ LÁNY - Kui Mei                                                                                             

Képjel: Lány és esküvői menet, amelyben a lány mint ágyas, mint „másodféleség” érkezik meg.

 

Jelentés: Alárendelt, kiszolgáltatott helyzetben vagy. „A vállalkozások bajt hoznak, semmi sincs, ami előmozdító” - mondja az Ítélet. Minden ábrándot kiábrándulás követ. S minden vágy beteljesülését csalódás. A kínai hagyomány ezt az alárendelt, s néha megalázó helyzetet az „ágyas”, a szerető képével ábrázolta. Nincs méltósága, tekintélye, csak használják, kihasználják. Mit lehet tenni? Passzívan tűrni egy megalázó helyzetet nem üdvös. Kibújni belőle nem lehet, mert ezt a helyzetet vágyad és sóvárgásod már megidézte. Támadni és követelőzni pedig késő - ezt még azelőtt kellett volna, hogy gondolataid sorssá alakultak. Egyetlen, amit tehetsz, ha méltóságodat megőrzöd a méltatlan helyzetben. A Kui „megtérést”, „visszatérést” is jelent. Visszatérést önmagunkhoz. Ehhez először is fel kell ismerned a „nem tetszik” helyzetben saját vágyaid teremtő hatalmát. Nem mások a hibások, hanem te! Másodszor: vissza kell térned saját méltóságodhoz. Most megtanulod, mi a különbség a képzelet s a káprázat (illúzió) között. Amit az ember képzel vagy „káprázik”, az előbb-utóbb megvalósul. De amíg a képzelet előre látja nemcsak a  jót, de a vele          járó rosszat is, addig a káprázat csakis a kedvezőt látja. A jel nagy tanulsága: csakis az igazi Énem hangját kell követnem, a szirénhangok félrevezetnek! Ha még nem léptél, a jósjel figyelmeztet: nem a tisztánlátásod irányít! Ha már léptél, taktikát kínál a helyzet szerény elviselésére és harmóniád visszaszerzésére.

 

55. BŐSÉG - Feng                                 

Képjel: Bőségszaru. Csírázó magokkal csordultig telt edény, amelyet alulról tűz táplál.

 

Jelentés: A beteljesülés, a tetőzés állapota. Napod delel, s ami érlelődött, most kibontakozik. Kulminál. „Ne légy szomorú! Találd meg napodat lelked középpontjában!”- mondja a bölcs. Ez a jel a megvalósulás örömét s szomorúságát jelenti. A Feng a Tűz és a Dörgés kuákból áll: egyetlen villámlásban ragyog föl hirtelen az élet: itt van, de mindjárt eltűnik! Minden sikert a mulandóság és a hiábavalóság érzete kísér. A bölcs a következő tanácsokat adja: ne tartsd meg magadnak, amit elértél. Innen kezdve ne fölfelé törj - hanem terjeszd ki eredményeidet, adj belőlük másoknak is! Tudd, hogy a Fejlődés spirálisan működik. Egy kör most lezárul, egy reménységed valóra vált, vagy éppen beteljesült, egy karmacsíra megérett az aratásra, új életkör indul. Ahhoz, hogy egy magasabb spirálkörbe lépj, számot kell vetned a megélt kör hibáival, eredményeivel. A jóval azért, hogy hited erősödjön. A hibával azért, hogy ne vidd magaddal. S utána nézz tovább! Magasabbra! A bölcs tudja, hogy életünk szimfóniája sok tételből áll, s ezért nem esik kétségbe, ha az egyik tétel befejeződik. Sőt, ha szépen játszotta, még élvezi is. Mai világunkban ide tartozik a nyugdíjba menetel lelki problémája is. Az emberek nemigen tudnak új életet, új karmakört kezdeni. Ez nem életkor, hanem éberség kérdése. Csak a test útja véges. A szellem útja: végtelen. Jól tudják ezt mindazok, akik bölcsen öregszenek.

 

56. ÁTUTAZÓ - Lü                                                                                    

Képjel: Emberek egy zászló köré gyűltek

 

Jelentés: Átmeneti helyzeted az utaséhoz, a vendégéhez hasonlatos. Nem otthon vagy, hanem idegenben, távol a gyökereidtől. Sikerre csak kicsiny és nem jelentős dolgokban számíthatsz - itt semmi sem a tiéd s „véglegesen” nem is lesz. Ha elfogadod, hogy átutazó vagy, turista vagy vendég, helyzeted még kellemes is lehet. De mindig tudnod kell: ez nem a te világod, az emberek idegenek, mélyebb sorsod nincs velük. A kínai íráskép arra int: az emberek jönnek-mennek, nem hozzájuk, hanem a „zászlóhoz”, a szellemi gyökérhez kell hűnek maradnod! A helyzet rendszerint nem tart sokáig. Tervezz rövid távra! A kép futó Tűz a Hegyen: gyorsan tovaterjed. Találkozás és elválás: ez itt az életed. Futó kaland is lehet tartalmas - de ha nem vagy elővigyázatos, elveszítheted a méltóságodat. Tudd: idegenben vagy, s ezért légy az emberekkel óvatos, tapintatos. A kínai Vándor kedélyesebb, mint a magyar emigráns: nem veszi tragikusan otthontalanságát. Tudja, hová tartozik - saját szívéhez -, s ezért az egész földi életét többé-kevésbé az Átutazó (Lü) lelkületével éli meg. A kulcsszó: Ne ragaszkodj semmihez! Csak a „zászlóhoz”!

 

57. RÁHATÁS (Szél) - Hszün                                                

Képjel: Dolgok valami alapon, bázison állnak, amely finoman, alulról „hat” rájuk.

 

Jelentés: „Ráhatás. Kis dolgokban siker. Kívánatos tudni célodat. Kívánatos látni a Nagy Embert.” Ez a jósjel kétféle hatásról szól: ahogy te hatsz a világra, s ahogy a világ hat rád. Hatni úgy kell, mint a szél. Nietzsche azt mondja: „Ha két kézzel megrázol egy fát, meg se moccan. De a szél, a láthatatlan szél, tövestől csavarhatja ki.” Itt ilyen láthatatlan hatásról van szó. Ha érzéseink, gondolataink, vágyaink egy irányba és sokáig hatnak, az ember szinte észrevétlenül befolyásolja környezetét, és előidézi a beteljesülést. A beteljesülés nem ebben a jelben történik, itt még csak fújsz, mint a szél, finoman, áthatóan. A szél ereje nem nagy, csak akkor, ha sokáig, egy irányba fúj, s ha energiája összegződik. Céljaidhoz így közelíts. Nagy tetthez gyenge vagy még - ne vidd döntésre a dolgokat. Ne ütközz, ne menj neki a falnak, inkább finoman, "láthatatlanul" tereld a háttérből a folyamatokat. A legkisebb ellenállás irányába haladj! A szelíd erő azért hatásos, mert nem szül ellenállást, szinte észrevétlen, és ugyanakkor mindenhová elér. Ez a bölcsek ereje. A szelídség tartós eredményeket szül. Szelídség azt jelenti, hogy éntelen, erőszakmentes, odaadó, alkalmazkodó, a sors sodrásirányába simuló magatartás. Ebben a jósjelben kell szétválasztani a világos és sötét hatást. Kulcsa pedig ez: A világos hatás szabaddá tesz! A sötét hatás rabszolgává! A világos hatás isteni teremtménnyé tesz; erőssé, bátorrá, rendíthetetlen méltósággá... A sötét hatás kiszolgáltatottá, gyengévé, függővé, senkivé...  Ha bölcs emberrel beszélsz: többnek érzed magad! Ne engedd magad befolyásolni! Vizsgálj meg minden „szelet”!

 

58. MÁSOKKAL MEGOSZTOTT ÖRÖM - Tui                                                                                                                                      

Képjel: Egy ember nyitott szája. Beszél, dalol. Lent lábak, fent kezek mintha táncolnának.

 

Jelentés: A képjel gyökere beszédet jelent. Cserét, nyitottságot, adást-kapást, inspiráló gondolatok átadását, átvételét; nemcsak baráti együttlétek, de még a piactér derűjét is, ahol emberek vidáman adnak-vesznek. Add oda magad, és fogadd be az embereket! Lépj ki magányod páncéljából, nyisd ki a szívedet, ne félj, hogy meglátnak. És tedd magad befogadóvá, hogy ne tartsanak tőled, de kedveljenek, és ki merjenek nyílni előtted. A jósjel azért tanácsolja ezt, mert belül erősnek lát! Csakis a benső erőn és önbizalmon alapulhat az igazi vidámság. Derűs csak erős ember lehet, aki senkitől sem fél. Az erő szabaddá és biztossá teszi, kívül viszont lágy és befogadó. Ez tehát az erős emberek derűje! A jelkép azt mondja: „Az Igaz Ember baráti társaival ismételten újra s újra megbeszéli dolgait.” Mit jelent ez? Nemcsak „információt” cserélnek - hanem örömöt is! Úgy tesznek, mint a madarak: vidáman csiripelnek.A jósjel azt a feladatot adja neked, hogy nyílj ki végre az örömre! Hagyd magad örülni! De ugyanakkor légy éber: válaszd szét szíved örömét a hamis örömöktől! Kérdésedre a jósjel azt üzeni: örömmel még a lehetetlen is sikerül!

 

59. FELOLDÁS (Újraegyesülés) - Huan                                                                                      

Képjel: Víz - és a jég feltörése, szétszórása

 

Jelentés: A jég feloldódik, a köd eloszlik, a túlhaladott struktúrák felbomlanak, leomlanak végre a szétválasztó falak. Ami gátolt s elválasztott most megszűnik - mert megszüntetheted. Egy ősi kommentár azt mondja, hogy amikor végre felolvad a jég, a víz alkalmassá válik a hajózásra: eljött a lehetőségek, a vállalkozások, a távoli célok elérésének az ideje. Kitágulnak a határaid. Ehhez azonban ki kell bomlani az érzelmi gubancoknak, és negatív gondolataidat el kell hogy fújja a szélvihar. Ne azt keresd, ami másoktól elválaszt, hanem ami összeköt. Ne csak azt, ami közel van, hanem azt is, ami távoli: nincs lehetetlen! A felbomlás egyszerre történhet „fölfelé” és „lefelé”: fölfelé a határtalan szellem, lefelé a kaotikus ösztönök felé. Ha az ego páncélja szétomlik, és a tudat nem fölfelé tágul, de lefelé, olyan, mint a részegség: a határait elveszített ember nem szárnyal, hanem a földre ül, és a kavargó ösztönvilág erői irányítják. Gondolkozz el, mi az, ami megfagyott benned, és most föl kell oldódnia? Mondd ki - és győzd le! Taktikád nem lehet kemény, csakis lágy, mint a víz, és szelíd, mint a szél. S persze nemcsak te oldódhatsz - világod is, amelyben élsz. Tágulhat a horizontod. Amikor a jégcsepp folyóvá olvad, a távoli tenger is az övé lesz..., mert eggyé válik vele. Minden egyesülést megelőz a feloldódás. Ne félj a szabadságtól.

 

60. KORLÁTOZÁS (Mérséklet) - Csie                                                                                          

Képjel: A bambusznádat tagoló merev „gyűrűk”

 

Jelentés: A kínai képjel azt üzeni, hogy a vékony bambusz erejét és magasságát a szálat elválasztó, „korlátozó” gyűrűknek köszönheti. Arra figyelmeztet, hogy elúszhatsz valamiben, valami mértéktelent kell mértékre szabni. „Korlátozás: siker. Keserű (túlságba vitt) korlátozás káros.” Ez a bölcs középút gondolata: a beosztás jó, a fösvénység káros, az önfegyelem jó, az önkínzás káros, pontosan megfogalmazni a bajaimat jó, fecsegni róla káros; dolgozni jó, robotolni káros. A jósjel a megvalósítás kulcsát adja: légy reális! Csak az a terved valósul meg, amelyet helyes mértékkel, sok lemondással, önfegyelemmel, odaadó munkálkodással valósítasz meg. Ami nem így készül, irreális álom marad csupán. Az álmodozás határtalan, a képzelet pontos és behatárolt, ezért az álmodozásból nem lesz semmi, de a képzeletnek megvalósító hatalma van. Félelmeink határtalanak, de ha megfogalmazzuk, szavakkal kifejezzük, mitől is félünk valójában, a félelem elveszíti hatalmát. Fogalmazd meg, hol van a szétsugárzó problémád góca! Minél pontosabb a diagnózis, annál hatásosabb a gyógyítás. Abban a pillanatban, amikor egy démonnak nevet adsz: elveszti hatalmát, ha célodat pontosan megfogalmazod: eléred azt. Kérdésedre a jósjel azt javasolja: minden külső-belső káosz ellenszere: a korlátozás! A korlátozás a szellem uralma az anyag és az ösztönök felett. Általános élettapasztalat, ha valaki önmagát nem korlátozza, az élet fogja korlátozni.

 

61. A KÖZÉPPONT IGAZSÁGA - Csung Fu                                                                                                     

Képjel: A „Cseng” ismerős jel - a Mozdulatlan Közép. És „Fu”: egy fiókája fölött kotló madár lába.

 

Jelentés: Bármit kérdeztél, lelked mélyén tudod, mi a válasz. Nem eszeddel, nem ösztönöddel - a szíveddel! A Csung azt is jelenti, hogy szív. Aki saját szívéből látja a világot, megismeri és megérti önmagát, megért másokat, rálát mindenre. A Csungban fölfedezed sorsod alakításának mágikus kulcsát: magadat kell átalakítani, ha sorsodon változtatni akarsz. Ha belül változol, megváltozik a „kívül” is! Ha külső harmóniára vágysz, először magadban kell összhangot teremtened. Ha szeretetre vágysz: szeretned kell! Ha társra vágysz, alkalmassá kell válnod a társulásra. Amit középpontodból teszel, azon áldás van. Mikor vagy a középpontodban? Amikor nyugodt vagy. A hurrikán „szívében” béke van és ennek a békének szelídítő ereje van. Ezt a magatartást a bölcsek a delfinnel szimbolizálják. „A Középpont Igazsága. Delfin. Üdvös! Kívánatos átkelni a Nagy Vízen. Üdvös jóslat.” A delfin az Egyetemes Szeretetnek, az Összhangnak, a kínai hagyományban pedig a Nagy Szerencsének a jelképe. A jósjel azt üzeni: bátran vállalkozz, utadat jó szerencse kíséri. Láss a „szíveddel”, mint a Kishercegben a Róka, és akkor ítéleted hibátlan lesz. Végre ügyeidet nem vakon, hanem látó módon intézed. A vakság előítéletet jelent. Ez most lehullhat rólad. Most felvillant éberséged szikrája. Ne engedd kialudni - tápláld! A Cseng Fu jelében összhangba kerülhetsz magaddal és másokkal, de a világgal és a szellemi világgal is. Ez a tisztánlátás (Fu) most van születőben benned.

 

                                                                                                                                                                                                                             62. A KICSI ELŐNYE (Mérséklet) - Hsziao Kuo                                                                                          

Képjel: Kicsi, kevés - és elhaladó lábnyomok

 

Jelentés: Az erők feszítenek, de a nagy tettek ideje még nem jött el. Ha most lépnél, nem a „Közép” megfontoltságával, előrelátásával cselekednél, hanem üres nagyravágyással, indulattal, hiú reménnyel. Ez csak rosszra vezetne. A jósjel mérsékletre int. Ez hoz szerencsét. „A kicsi előnye. Érlelő. Kitartani kívánatos. Kis dolgokat kell tenni, nagyokra nem szabad vállalkozni. Szálló, önmagáról megfeledkezett madár üzeni: Nem jó a magasban! Lent jó!  Nagy szerencse!” Ebben minden benne van. „Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka” - mondja a magyar. A siker a kis dolgokban rejlik. Minden apró lépés előkészíti a nagyot. Lépésről lépésre, fokról fokra haladj, téglánként rakd a házad. Huang mester azt mondja: inkább hajts most a megengedett sebesség alatt, mint jóval fölötte, mert így csak időt vesztesz, s nem kockáztatsz többet is. A jel dinamikus (Dörgés), ugyanakkor korlátozott (Hegy) - vagyis a késztetésed erős -, de nem szabad követned! A késztetés lehet légvár, illúzió, ambíció, hirtelen indulat, egy távoli terv vonzása, amely nincs még megalapozva. A mérséklet, a visszafogottság, a gondos alapozás később aranyat ér majd.


63. BETELJESEDÉS (átkelés ) UTÁN - Csi Csi                                                                                          

Képjel: Átkelés a folyón - s mellette a „befejezés” képe: valaki éppen az étkezés befejezésénél tart.

 

Jelentés: Valami, aminek megteremtésén fáradoztunk, most létrejön, beteljesül. Nincs törékenyebb egyensúly, mint a „beteljesülés” pillanatnyi állapota. Ahogy létrejön, máris korhadni kezd; ott ólálkodik körülötte a felbomlás, a szétzüllés, az „entrópia”. Befejezni ugyanis - mondják a kínai bölcsek - nem lehet semmit, mert az élet: végtelen. Egy-egy kört le lehet futni, csakhogy ez nem végződik sehol, mert valójában nem kör, hanem spirál: máris indul a másik. A végtelen örvénylánc folytatódik tovább. Mitévők legyünk, ha egy karma-kört jól-rosszul lefutottunk? Erre ad tanácsot a Csi Csi. „Befejezés (átkelés) után. Siker a kicsinyben van. Üdvös jósjel. A kezdés (új lépés) előnyös! A befejezés: zűrzavaros.” A bölcs pedig hozzáteszi: „Az Igaz Ember gondol a bajra, felkészül rá, s megóvja magát tőle.” Mit jelent ez? Minden létkör végén el kell kezdeni az újat! Megőrizve újítani és újítással megőrizni. Ebben a folyamatban semmi sincs végleg „befejezve”. A Csi Csi dinamikája kozmikus alaptörvény: minden, ami létrejön, föl is bomlik, hogy újat hozzon létre. A lét folyamatos megújulás! Az Igaz Ember ebben a végtelen folyamatban él, ezért marad örökké fiatal! Ez nem azt jelenti, hogy a régit elveti, hanem azt, hogy folyamatosan átvarázsolja, újjászüli; ott tartja, ahol a dolgok létrejönnek, és nem ott, ahol „befejeződnek”. Az Igaz Ember ezzel szemben tudja, hogy a dolgok nem „vannak”, hanem valamiből valamivé folyamatosan „lesznek”.

 

64. BEFEJEZÉS (átkelés) ELŐTT - Vei Csi

Képjel: A Csi egy gázló sebes vizét ábrázolja, a Vei pedig valamit, ami még nem történt meg, nem teljesült.

 

Jelentés: Valami fontos előtt állsz. Rajtad is múlik az ügy kimenetele. Az üdvös tetthez két dologra van szükséged: erőre és a helyzet pontos felmérésére. Vállalkozásod sikerrel járhat - ha nem leszel megfontolatlan! A feladat itt nem kevesebb, minthogy a káoszból a rendbe kell lépni. A helyzet nehéz, ellentmondásos, de ígéretes. Bár a két ősjel, a Víz és a Tűz a lehető legdiszharmonikusabb feszültségben vannak, mégis a harmónia ígérete rejlik a már-már tarthatatlan helyzetben. Törvény ugyanis, hogy előbb-utóbb minden átcsap az ellentétébe: sohasem olyan erős a vágy a Rendre, mint amikor a Rendetlenség elviselhetetlenné válik. A Vei Csi egy nagy, minőségi változás előtti helyzetet mutat. Sok-sok mennyiségi változás után elérkezett a minőségi változás pillanata. A mennyiségi időszakot úgy éljük meg, mintha nem történne semmi! Csak gyűlnek, gyűlnek a dolgok. A vizet hevíthetem hatvan, hetven, nyolcvan fokra is - mindig víz marad. Forrni csak száz fokon kezd, és innen kezdve már gőzzé változik. A nagy változás előtt az ember már roppant nyugtalan. Jelenlegi helyzetedet már tarthatatlannak véled, ezért elhamarkodottságra lehetsz hajlamos. Sem az „Akarom!”, sem az „Elegem volt!” kényszerére ne hallgass! Csakis a bölcs, nyugodt szívedre - lelked józan s látó középpontjára. Belül akkor vagy kész, ha a félelem és elszántság, a győzni akarás és a vesztéstől való rettegés között megtaláltad lényed centrumában azt a csendes középpontot, ahonnan minden üdvös tett elindul.

 

Felhasznált irodalom: Müller Péter - Jóskönyv